توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

جواب تمرین صفحه ۴۱ ریاضی هشتم


جواب صفحه ۴۱ ریاضی هشتم : در این قسمت به حل گام به گام جواب کاردرکلاس صفحه 41 ریاضی هشتم متوسطه مربوط به فصل ۳ چندضلعی ها را برای تان کامل در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز فعال و کوشا آماده کرده ایم.

همچنین بخوانید : جواب کاردرکلاس صفحه ۴۰ ریاضی هشتم

گام به گام صفحه ۴۱ ریاضی هشتمگام به گام صفحه ۴۱ ریاضی هشتم

جواب صفحه ۴۱ ریاضی هشتم

در پاسخ به تمرین صفحه 41 ریاضی هشتم داریم :1- چهار ضلعی ABCD لوزی و چهار ضلعی DCEF مربع است.

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۴۱ ریاضی هشتمجواب سوال ۱ تمرین صفحه ۴۱ ریاضی هشتم

الف) چرا AD = CE

جواب سوال الف تمرین صفحه ۴۱ ریاضی هشتم

ب) چرا AB || EF

جواب سوال ب تمرین صفحه ۴۱ ریاضی هشتم

ج) زاویه ADF چند درجه است؟ ۱۳۰ = ۴۰ + ۹۰همچنین بخوانید : جواب صفحه ۳۹ ریاضی هشتم

2- روی کاغذ، لوزی دلخواهی بکشید و دور آن را ببرید.
این لوزی کاغذی را روی دو خط تقارنش تا کنید. به کمک شکل به دست آمده چه نتایجی در مورد قطرهای لوزی به دست می‌آید.

قطرهای لوزی بر هم عمودند چون ۴ زاویه که جمعشان ۳۶۰ درجه است، روی هم قرار می‌گیرند.

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۴۱ ریاضی هشتم

3- وسط ضلع‌های یک مستطیل را به ترتیب به هم وصل می‌کنیم. چهارضلعی به دست آمده چه نوع چهارضلعی‌ای است؟ دلیل خود را توضیح دهید.

لوزی، چون اگر مستطیل را روی خط‌های تقارنش تا کنیم ضلع‌های این چهارضلعی روی هم منطبق می‌شوند.جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۴۱ ریاضی هشتم

4- درستی یا نادرستی هریک از جمله‌های زیر را بررسی کنید.

الف) قطرهای هر مستطیل با هم مساوی‌اند. ✅ درست
ب) قطرهای هر لوزی با هم مساوی‌اند. ❌ نادرست
ج) قطرهای هر مستطیل بر هم عمودند. ❌ نادرست
د) قطرهای هر لوزی بر هم عمودند. ✅ درست

اگر در هر صفحه ای از کتاب ریاضی هشتم دبیرستان مشکل و یا ایراد درسی داشتید حتما برای ما در قسمت دیدگاه بنویسید تا ما در اسرع وقت بتوانیم به سوال شما پاسخ بدهیم و مشکلات درسی شما دانش آموزان پایه هشتمی های گرامی را حل نماییم.

⚠ نکته : برای حل مسائل ریاضی حتما قلم و کاغذ کنار در خود داشته باشید تا به تمرین کردن بپردازید تا کامل کتاب ریاضی را یاد بگیرید.


همچنین بخوانید : جواب فعالیت صفحه ۳۸ ریاضی هشتم

☑️ در این بخش جواب تمرین صفحه ۴۱ ریاضی هشتم را مرور کردیم، شما می توانید با اضافه کردن عبارت ماگرتا در آخر جستجوهای درسی تان در گوگل به بهترین پاسخ ها دسترسی پیدا کنید. اگر سوالی دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان و کارشناسان ما به آن پاسخ بدهند.????????


نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب