توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

جواب سوالات درس یازدهم فارسی پنجم ابتدایی


. . . . . . . . . . . . .

نقش خردمندان

درست و نادرست 

به گفته ی خواجه نصیر توسی، برای حفظ جامعه، شمشیر از همه کارسازتر است. (نادرست)

سعدی در یکی از مدارس نظامیه تحصیل کرده است. (درست)

خواجه نصیر توسی با زیرکی توانست رصد خانه ای در شهر ری بسازد. (نادرست)

 درک مطلب 

منظور از جمله ی زیر چیست؟

جامعه برای حفظ خود به شمشیر، قلم و دینار نیازمند است.

یعنی جامعه برای پایداری و پیشرفت به نیروی نظامی قدرمند، علم و دانش، و ثروت و اقتصاد قوی نیازمند است.

چرا هلاکو خان به علم خواجه نصیر نیازمند بود؟

هلاکو به هوش و دانایی خواجه نصیر برای مدیریتِ جامعه نیاز داشت و می‌خواست از تجربه و علم خواجه نصیر استفاده کند.

کارهای مشترک خواجه نظام الملک و خواجه نصیر توسی چه بودند؟

احداث رصدخانه

تربیت دانشمند از طریق ساخت کتابخانه و مدرسه

پیش بینی حوادث چه کمکی می تواند به ما بکند؟

هرگز به وحشت نمی‌افتیم و از پیش چاره‌ای می‌اندیشیم.

مدارس نظامیه چه نوع مدرسه ای بودند و چگونه اداره می شدند؟

نظامیه مدارسی شبانه روزی بودند که خواجه نظام الملک بنا کرده بود و مانند دانشگاه‌های امروزی، اداره می‌شدند.

دانش زبانی 

کاربرد واژه

جمله‌های زیر را بخوانید.

چهل سال از حمله ی خانمان سوز مغول به ایران گذشته بود. / ویرانگر، خانمان بر انداز

نگرانی و اندوه، قلب مردم را درهم فشرد. / آزُرد، رنجاند، به درد آورد

قلم از همه کارسازتر است./ مفیدتر، موثّرتر، اثر گذارتر

 حالا به جمله ها دقّت کنید. درباره ی واژه های مشخّص شده، گفت و گو کنید.

مردم از خواب برخاستند. / بلند شدند، بیدار شدند

تشت با صدای مهیب از بالای قلعه فرو افتاد. / ترسناک، هولناک

معنی کلمات درس نقش خردمندان

خانمان‌سوز: ویرانگر، از بین برنده‌ی خانه و کاشانه

هراس‌انگیز: ترسناک، وحشتناک، ترس‌آور

قتل عام: کشتار گروهی، دسته جمعی به قتل رساندن

آشوب: فتنه، فساد، تباهی

هلاکو: از نوادگان چنگیز که بر ایران سلطنت می‌کرد

در هم فشردن: یکی کردن، در هم کردن

دینار: سکه طلا

مشاور: راهنما، کسی که با او در کارها مشورت کنند

زیرکانه: هوشمندانه، از روی هوش و خرد

مهیب: ترسناک، وحشتناک

فرو افتادن: پایین افتادن

کارساز: مفید و اثرگذار، کارگشا

رصدخانه: مکانی که در آن ستاره‌شناسان به کمکِ ابزاری، ستارهها را مشاهده و بررسی می‌کنند

نسخه برداری: رونویسی کردن، بازنویسی کردن

همت: قصد، اراده، کوشش

ولایت: شهر، سرزمین

نظامیه: مدارس یا دانشگاه‌هایی که خواجه نظام الملک بنا کرده بود

پُر فروغ: بسیار درخشان

چیرگی: برتری

تاسیس کرد: بنا کرد

شبانگاه: موقع شب

دشوار: سخت

می‌گریختند: فرار می‌کردند

شُمار: تعداد

لطف: مهربانی

عظمت: بزرگی

مخالف کلمات درس نقش خردمندان

سایه # آفتاب

پاک # آلوده

برخاست # نشست

اندوه # شادی

دشمن # دوست

نیازمند # بی نیاز

خواب # بیدار

معروف # گمنام

پر فروغ # کم فروغ

هم معنی کلمات درس نقش خردمندان

قتل: قاتل ، مقتول

جامعه: جمع ، جوامع

حکومت: حاکم

عجیبک عجب ، عجایب

حادثه: حوادث

مدارس: مدرسه ، درس

تحصیل: حاصل ، محصول

لطف: لطیف

عظمت: عظیم، معظم

 

کلمات کلیدی: جواب سوالات درس یازدهم کلاس پنجم | معنی کلمات درس یازدهم فارسی پنجم | گام به گام فارسی پنجم دبستان | درسنامه آموزشی فارسی کلاس پنجم درس 11 | جواب درس یازدهم فارسی پنجم

منبع: ساینس هاب

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب