در مواردی که پس از خاموش نمودن خودرو و خارج شدن از آن دربها بصورت اتوماتیک قفل می گردند، می بایست در خودروهای مجهز به سیستم دزدگیر میکروسوئیچ هرکدام ازدربها مورد بررسی قرارگیرد و در خودروهای مجهز به سیستم مالتی پلکس علاوه بربررسی میکروسوئیچ دربها،پارامترهای مربوط به پیکربندی قفل اتوماتیک در نودها بررسی شود.

 

روش باز کردن درب ماشین نحوه صحیح پیاده شدن از ماشین دانستنی های جالب خودرو آموزشگاه رانندگی تهران روش باز کردن درب ماشین آموزش تعویض دستگیره پراید اطلاعات عمومی خودرو

کارستان