توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

جدول پخش مدرسه تلویزیونی امروز پنج شنبه 22 مهر


. . . . . . . . . . . . .

به گزارش تیزلند، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای امروز پنج شنبه 22 مهر در تمام مقاطع تحصیلی اعلام شد.

شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ ارتباط موثر- پایه 10- مشترک خدمات - شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ٨:٣٠ تا٩ طراحی و زبان بصری - پایه 10- رشته طراحی و دوخت- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت  9تا9:30 تعمیرات موتور - پایه 10- رشته مکانیک خودرو - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت 20:00 تا 20:30 طراحی با تکنیک - پایه 12- رشته گرافیک - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت  20:30تا 21:00 سرویس چرخ خودرو - پایه 11- رشته مکانیک خودرو - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت 21:00 تا 21:30 کارگاه خوشنویسی - پایه10 - رشته گرافیک -شاخه فنی و حرفه‌ای

6پایه ابتدایی:

ساعت 10:30 تا ١١:0٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:0٠ تا 11:30 فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت  11:30تا 12:00 بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت 12:00 تا 12:30 فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت  12:30 تا 13:00 علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت 13:00 تا 13:30 فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت  13:30 تا 13:50 آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت  14:30تا 15:00 کارو فناوری پایه هفتم

ساعت  15:00 تا 15:30 کارو فناوری پایه هشتم

ساعت  ١5:٣٠ تا ١6 کارو فناوری پایه نهم

ساعت 16:00 تا 16:30 عربی پایه هفتم

متوسطه دوم:

ساعت  ١6:00 تا 16:40 ریاضی یک - پایه 10- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت  16:40 تا ١٧:15 شیمی یک - پایه 10- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت  17:15تا 17:50 ریاضی یک - پایه 10- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت  17:50 تا 18:30 زیست یک - پایه 10- رشته علوم تجربی

شبکه قرآن:

ساعت 8  درس اصول عقاید1، 1رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت 8:30  درس تاریخ اسلام1رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت11 درس هدیه‌های آسمانی پایه ششم دبستان

ساعت 11:30  درس اموزش قران پایه ششم

ساعت15

درس پیام‌های اسمانی پایه نهم

ساعت15:30

درس عربی زبان قران1

منبع: خبرگزاری پانا

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب