توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

معنی کلمات درس هشتم فارسی پنجم ابتدایی + هم خانواده و متضاد


معنی کلمات درس هشتم فارسی پنجم ابتدایی ؛ در این مقاله معنی لغات و کلمه های هم خانواده و متضاد مخالف و معنی بیت های درس 8 هشتم دفاع از میهن کتاب فارسی پایه پنجم دبستان را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: معنی شعر ای ایران فارسی پنجم ابتدایی

معنی کلمات درس هشتم فارسی پنجم ابتداییمعنی کلمات درس هشتم فارسی پنجم ابتدایی

معنی بیت های شعر درس هشتم فارسی پایه پنجم ابتدایی

چو ایران نباشد تن من مباد / بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

معنی: اگر قرار باشد که سرزمین ایران نابود شود، آرزو می کنم که من هم زنده نباشم و در این سرزمین حتی یک نفر هم زنده نباشد.وقتی که اسکندر / آهنگ ایران کرد

معنی: وقتی اسکندر تصمیم گرفت به ایران حمله کند

هر جا که شهری دید / با خاک، یکسان کرد

معنی: در سر راهش هر شهر و آبادی که دید، به طور کامل ویران کرد

معنی لغات درس هشتم فارسی پنجم دبستان

بنیان نهاده بود: تاسیس کرده بود
مرکز فرمانروایی: پایتخت
پهناور: وسیع
تاخت و تازی سهمگین: حمله ای بزرگ و ترسناک
باختر: غرب

شهرت طلب: طالب مشهور شدن
سرزمین مقدونیه: منطقه ای در یونان
لگد کوب سم اسبان: در سرزمین ما تاخت تاز کنند و هر کاری دلشان خواست انجام دهند.
پایداری: مقاومت
آفتاب، تازه تاریکی شب را کنار زده بود: خورشید تازه طلوع کرده بودبانگ: فریاد زد
اینک تنم، جانم: جان من آماده‌ی فدا شدن برای ایران است.
قوت هر چه تمام تر: با حداکثر نیرو
آفتاب، هنوز فروغ زرین: خورشید طلوع نکرده بود
چیرگی: پیروزی و برتری

بی باکانه: بدون ترس
بوم و بر: سرزمین
بنیان نهاد: تاسیس کرد
تاخت و تاز: حمله
پارس: فارس

برافراشته: بالا برده
نومیدی: ناامیدی
گذرآگاه: راه گذر، محل عبور
گرایید: رو آورد
گلگون: سرخ رنگ

یورش: حمله
سایه افکندن: توجه کردن، کسی را در پناه خود آوردن
آهنگ ایران کرد: قصد حمله به ایران کرد
چابک: چالاک، تیزپا و سریع
مباد: نباشد

محاصره: دور چیزی را گرفتن
خفّت: تحقیر، کوچکی، خواری
سلاح: اسلحه، وسایل جنگ
یال: موی گردن شیر و اسب
بدین: به اینسلسله: پادشاهی
هخامنشی: یکی از سلسله های ایرانی
تاسیس کرد: بنا کرد
به شمار می رفت: به حساب آمد
خیره کننده: جالب

جلال: عظمت
انبوه: بسیار
به نومیدی گرایید: دلسرد شد
گویی: انگار
ناگوار: ناپسند

غرق اندوه شد: بسیار غمگین شد
سپاه عظیم: لشکر بزرگ
مانع: بازدارنده
خُرد: کوچک
برآمدگی: برجستگی

اوضاع: شرایط و وضعیت
خانمان: خانه و کاشانه
گلگون: سرخ شده به رنگ خون
پیکار: جنگ
ایستادگی: مقاومت


کلمه های هم خانواده درس هشتم فارسی پنجم ابتدایی

هجوم: مهاجم، تهاجم
شدت: شدید
مانع: موانع
اوضاع: وضع

گذرگاه: رهگذر
شکوه: شکوهمند
عظیم: عظمت، اعظم
حیرت: حیرت آور، حیرت زده

کلمات متضاد و مخالف درس هشتم فارسی کلاس پنجم دبستان

نیرومند ≠ ضعیف
باختر ≠ خاور
انبوه ≠ کم
امید ≠ ناامیدی


اسیر ≠ آزاد
دشمن ≠ دوست
دلیر ≠ ترسو
زودتر ≠ دیرتر

شجاع ≠ ترسو
جنگ ≠ صلح
خفت ≠ عزت
آخرین ≠ اولین
می رساند ≠ نمی رساند

واژگان سخت و دارای ارزش املایی درس هشتم

سلسله – عظمت – شهرت طلب – مقدونیه – جنگجو – گذرگاهی – آریوبرزن – اوضاع – نواحی باقی – محاصره – چیرگی – خواری و خفّت – درغلتانند – با قوّت – حیرت آور – مانعی – سپاه عظیم – برگزیدند – سهمگین – نومیدی گرایید – بیگانگان – گذرگاه – می‌غلتیدند

همچنین بخوانید: معنی کلمات درس ششم سرود ملی فارسی پنجم

توجه: شما دانش آموزان عزیز و کوشا می توانید برای دسترسی سریع تر و بهتر به مطالب کمک درسی فارسی پنجم ابتدایی ، کلمه و عبارت « ماگرتا » را به همراه مطلب مورد نظر خود جستجو کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله معنی کلمات و لغت های هم خانواده و متضاد مخالف درس هشتم دفاع از میهن کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. ????

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب