با گاز دادن خودرو خاموش میشود

رفع عیب
پتانسیومتر دریچه گاز ممکن است پمپ بنزین ضعیف و فشار سوخت کم شده باشد

خودرو پژو 405 SLX موتور 1800 تفاوت کامپیوتر های موتور ۱۸۰۰ پژو مشخصات موتور 1800 پژو 405 تعمیرات تخصصی پژو 405 علت گاز خوردن ماشین علت گاز خوردن سمند گاز خوردن پژو 405 آموزش تعمیر خودرو علائم خرابی استپر موتور استپر موتور 405
احتمال دارد منفی دریچه گاز قطع باشد.بنابراین مسیر هر سه سیم را تا ایسیو چک کنید.اگر سالم بود ایسیو را باز کنید و مسیر منفی را با یک سیم اتصال کوتاه کنیدـ اگر درست نشد #ایپرام را برنامه ریزی کنید .در غیر اینصورت IC دریچه گاز #تعویض شود و همچنین مسیرهای روی برد چک شود