توصیه‌هایی ساده در مورد نگهداری خودرو

۱_ هر ۲۰ هزار کیلومتر شمع خودرو تعویض گردد.
۲_ صافی بنزین و لنت ترمز هر ۱۵ هزار کیلومتر تعویض شود.
۳_ از تمیز کردن فیلتر هوا جداً خودداری کنید، زیرا ذرات موجود در آن سرطان زا می‌باشد.
۴_ ماهی یک بار کولر خودرو را به مدت چند دقیقه، جهت مخلوط شدن گاز با روغن مخصوص آن و جلوگیری از فاسد شدن آن روشن نمایید.

درآمد شغل مکانیکی مشکلات شغل مکانیکی زنان مکانیک آموزش مکانیک خودرو تعمیرکار زن در ایران
۵_ با روشن شدن چراغ stop خودرو را متوقف نموده و با نمایندگی تماس بگیرید.
۶_ در اول صبح بعد از روشن نمودن خودرو نیازی به گرم کردن خودرو در حالت توقف نیست و در کمتر از یک دقیقه خودرو را حرکت دهید و مسافت یک کیلومتر را با دنده ۱ و ۲ برانید.

کارستان