توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
تعبیر خواب قابلمه

تعبیر خواب قابلمه


تعبیر خواب قابلمهتعبیر خواب قابلمه

تعبیر خواب قابلمه

برای اطلاع از تعبیر خواب قابلمه همراه با تعبیرک باشید.

دیدن قابلمه در خواب ها در واقع، نماد و نشانگری از رزق و روزی، رونق و نعمت میباشد. دیدن قابلمه خالی در خواب، به این معنی است. که بزودی ناامید خواهید شد.

تعبیر خواب قابلمه کثیف، نشانه این است. که مرتکب خطا و گناهی خواهید شد. که عواقب بدی را برایتان به همراه دارد. قابلمه سوخته در خواب، به معنی از دست دادن؛ دوستان و عزیزانتان است.

همچنین می توانید، در ابزار گفتگو آنلاین، خواب خود را بفرمایید. و از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

اما؛دزدیدن قابلمه در خواب، به معنای فقر و تنگدستی میباشد. شستن قابلمه در خواب به معنی، مشکلات بزرگ غیر قابل حل و جبران میباشد.

اگر ببینید؛ که همسرتان قابلمه ها را از غذا پر می کند. و با خود میبرد. یعنی؛ صاحب فرزند خواهید شد. تعبیر خواب قابلمه بدون دسته حکایتگر، اهداف و آرزوهایی است. که سرانجامی ندارند! پیدا کردن قابلمه در خواب، به معنای این است. که شانس با شما یار خواهد بود.

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن قابلمه دذ خواب دلالت بر کدبانوی خانه دارد.  اگر در قابلمه عیب و نقصی، باشد. تعبیرشمربوط به صاحب خانه می باشد.اگر قابلمه ای سالم و نو خریدید. یعنی؛ حال کدبانو خوب است. اما، اگر در قابلمه نقصی وجود داشته باشد. از حال بدی او خبر میدهد.اگر درون قابلمه؛ گوشت و غذا باشد. به بیننده خواب روزی بسیار میرسد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن قابلمه در خواب بر پنج وجه میباشد.

مرد و سرپرست خانه.کدبانوی خانه.رئیس و حاکم شهر.خدمتکار.عهده‌دار و مسئول و وکیل تامین نیازمندی‌ها
آنلی بیتون می گوید:
تعبیر قابلمه به این معنی است. که اتفاقات بی‌ اهمیتی، شما را به درد سر خواهد انداخت.اگر دختری خواب قابلمه در حال جوشیدن آب ببیند. سرگرم اتفاقات اجتماعی می شود.اگر در خواب قابلمه ای شکسته دیدید، علامت نا امیدی بزرگ و سختی است.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب