توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

جواب کار در کلاس صفحه ۴۴ ریاضی هشتم


جواب صفحه ۴۴ ریاضی هشتم : در این قسمت به حل گام به گام جواب کاردرکلاس صفحه 44 ریاضی هشتم متوسطه مربوط به زاویه های داخلی از فصل ۳ چندضلعی ها را برای تان کامل در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز فعال و کوشا آماده کرده ایم.

همچنین بخوانید : جواب فعالیت صفحه ۴۳ ریاضی هشتم

گام به گام صفحه ۴۴ ریاضی هشتمگام به گام صفحه ۴۴ ریاضی هشتم

جواب صفحه ۴۴ ریاضی هشتم

در پاسخ به کار در کلاس صفحه 44 ریاضی هشتم داریم :

1- مجموع زاویه‌های هریک از چندضلعی‌های زیر را محاسبه کنید.

الف) هفت ضلعی منتظم

جواب سوال ۱ الف کاردرکلاس صفحه ۴۴ ریاضی هشتم

ب) دوازده ضلعی منتظم

جواب سوال ۱ ب کاردرکلاس صفحه ۴۴ ریاضی هشتم

2- به کمک جواب قسمت (ب) سؤال قبل، اندازهٔ هر یک از زاویه‌های دوازده ضلعی منتظم را حساب کنید.

جواب سوال ۲ صفحه ۴۴ ریاضی هشتم

3- سطح روبه رو با دو نوع کاشی منتظم، کاشی کاری شده است. اندازهٔ زاویه‌های هر دو نوع کاشی را محاسبه کنید.

شکل سوال ۳ صفحه ۴۴ ریاضی هشتماندازه ۴ ضلعی ها ۹۰ درجه است
جواب سوال ۳ صفحه ۴۴ ریاضی هشتماندازه ۸ ضلعی های منتظم هم ۱۳۰ درجه می باشد.

4- کاشی‌هایی به شکل چندضلعی‌های منتظم داریم و می‌خواهیم سطحی را فقط با یک نوع از آنها کاشی کاری کنیم. شکل‌های زیر نشان می‌دهند که با سه ضلعی و چهارضلعی منتظم (یعنی مثلث متساوی الاضلاع و مربع) می‌توان کاشی کاری کرد.

شکل سوال ۴ صفحه ۴۴ ریاضی هشتم

یک نوع کاشی منتظم دیگر پیدا کنید که با آن بتوان کاشی کاری کرد. زیرا ۳۶۰ فقط بر ۱۲۰ بخش‌پذیر است.

جواب سوال ۴ صفحه ۴۴ ریاضی هشتم

✅ اگر در هر صفحه ای از کتاب ریاضی هشتم دبیرستان مشکل و یا ایراد درسی داشتید حتما برای ما در قسمت دیدگاه بنویسید تا ما در اسرع وقت بتوانیم به سوال شما پاسخ بدهیم و مشکلات درسی شما دانش آموزان پایه هشتمی های گرامی را حل نماییم.

⚠ نکته : برای حل مسائل ریاضی حتما قلم و کاغذ کنار در خود داشته باشید تا به تمرین کردن بپردازید تا کامل کتاب ریاضی را یاد بگیرید.

همچنین بخوانید : جواب فعالیت صفحه ۴۲ ریاضی هشتم

☑️ در این بخش جواب کار در کلاس صفحه ۴۴ ریاضی هشتم را مرور کردیم، شما می توانید با اضافه کردن عبارت ماگرتا در آخر جستجوهای درسی تان در گوگل به بهترین پاسخ ها دسترسی پیدا کنید. اگر سوالی دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان و کارشناسان ما به آن پاسخ بدهند.????????

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب