توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

جدول مدرسه تلویزیونی ایران امروز یکشنبه 9 آبان


. . . . . . . . . . . . .

به گزارش تیزلند، جدول مدرسه تلویزیونی ایران امروز یکشنبه 9 آبان از شبکه‌های آموزش، قرآن و امید برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی به شرح زیر اعلام شد:

شبکه ‌آموزش

فنی و حرفه‌ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠ پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب - پایه11 - رشته شبکه و نرم افزار رایانه (کامپیوتر) - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا ٩ طراحی و معماری فضای مسکونی - پایه 11- رشته معماری داخلی- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت 9 تا 9:30 کار با نرم افزار طراحی کابینت آشپزخانه - مشترک همه پایه‌ها - رشته صنایع چوب - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت 20:00 تا 20:30 مهارت‌های رزمی - پایه 11- رشته تربیت بدنی- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت 20:30 تا 21:00 مهارت‌های چابکی و ذهنی - پایه 10 - رشته تربیت بدنی - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت 21:00 تا 21:30 پتینه طرح سنگ روی چوب - پایه 12- رشته صنایع چوب و مبلمان - شاخه فنی و حرفه‌ای

6پایه ابتدایی:

ساعت 10:30 تا ١١:0٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:0٠ تا 11:30 بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت 11:30 تا 12:00 علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت 12:00 تا 12:30 بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت 12:30 تا 13:00 فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت 13:00 تا 13:30 علوم تجربی و تفکر پایه ششم

ساعت 13:30 تا 13:50 آموزش نوآموزان پیش‌دبستانی

متوسطه اول:

ساعت 14:30 تا 15:00 زبان انگلیسی پایه هفتم

ساعت 15:00 تا 15:30 زبان انگلیسی پایه هشتم

ساعت ١5:٣٠ تا ١6 زبان انگلیسی پایه نهم

ساعت ١6:00تا 16:30 هنر پایه هشتم

متوسطه دوم :

ساعت ١6:30 تا 17:00 زیست شناسی دو- پایه 11- رشته علوم تجربی

ساعت17:00 تا ١٧:30 فیزیک دو - پایه 11- رشته علوم تجربی

ساعت 17:30تا 18:00 زیست‌شناسی دو - پایه 11- رشته علوم تجربی

ساعت 18:00 تا 18:30 فیزیک یک - پایه 10- رشته علوم تجربی

شبکه قرآن

ساعت 8 صبح درس اخلاق اسلامی3 رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت 8:30 تاریخ اسلام3 رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت11 درس آموزش قران پایه سوم دبستان

ساعت 11:20 درس هدیه های اسمانی پایه دوم دبستان

ساعت 15 درس عربی،زبان قران3رشته علوم ومعارف

ساعت 15:30 درس پیام‌های آسمان(پایه هفتم)

شبکه امید

ساعت:10:30 درس مدیریت و سبک زندگی پایه دوازدهم

ساعت:11:00 درس دید انسان و محیط زیست پایه یازدهم

ساعت 12:00 درس دانش فنی پایه تربیت کودک پایه یازدهم و دوازدهم

ساعت:12:30 درس فیزیکپایه دهم و یازدهم

منبع: خبرگزاری پانا

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب