توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

تعبیر خواب سوختن مو


تعبیر خواب سوختن موتعبیر خواب سوختن مو

تعبیر خواب سوختن مو

برای مطلع شدن از تعبیر خواب سوختن مو همراه با تعبیرک باشید.

اگر ببینی؛ موهایت می سوزد. و فرار میکنی، به این معناست. که بخاطر لحظه ای  غفلت و یا کوتاهی کردن در انجام بعضی از کارها، زیان آن را می پردازید.

همچنین؛ میتوانید در سایت ما تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

آنلی بیتون می گوید:
اگر در خواب ببینید، موهای بچه یا نوزادی در آتش می سوزد. و شماهم شاهد این حادثه هستید. یعنی که، در برابر مشکلات و سختی ها تسلیم خواهید شد.تعبیر خواب سوختن مو نشانه، اخبار و حوادث ناخوشایند و ناراحت کننده است.
مطیعی تهرانی می گوید:
اگر در خواب ببینید که موی شخص مرده، آتش گرفته است. به این معناست که، فردی در زندگی شما بیش از حد دخالت میکند.اگر دیدید که موی شخص بیگانه ای در حال سوختن بود. بیانگر، شکست در معامله مهم و بزرگ است.
پروفسور کارل یونگ می گوید:
اگر در خواب دیدید، که موهای سرتان سوخت. بیانگر این است. که در زندگی خبری به شما خواهد رسید. که بسیار ناراحت کننده است.اگر دیدید که در خواب موهای همسرتان سوخت. نشانه آن است. که در زندگی خصوصی با همسرتان به مشکل برمیخورید. و باعث جدایی و طلاق میشود. (در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب همسر را مشاهده کنید.)اگر در خواب ببینید که موهای مادرتان میسوزد. یعنی از شخصی از عزیزانتان را از دست خواهید داد.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب