جواب صفحه ۴۲ و ۴۳ ریاضی چهارم ؛ تمرین و فرهنگ نوشتنجواب فرهنگ نوشتن صفحه ۴۲ و تمرین صفحه ۴۲ و ۴۳ ریاضی چهارم دبستان از قسمت مرور فصل ۲ «کسر» را به همراه گام به گام کامل سوالات در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز عزیز فراهم کرده ایم.

دسترسی به تمام جواب های فصل ۲ ریاضی چهارم

برای مشاهده گام به گام تمامی فعالیت ها و کار در کلاس ها و تمرین های فصل دوم ریاضی پایه چهارم روی لینک های زیر بزنید و وارد صفحه مورد نظر شوید :

جواب صفحه ۲۴ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۲۵ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۲۶ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۲۷ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۲۸ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۲۹ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۳۰ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۳۱ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۳۲ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۳۳ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۳۴ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۳۵ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۳۶ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۳۷ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۳۸ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۳۹ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۴۰ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۴۱ ریاضی چهارم

جواب صفحه ۴۲ و ۴۳ ریاضی چهارم ؛ تمرین و فرهنگ نوشتنجواب صفحه ۴۲ و ۴۳ ریاضی چهارم ؛ تمرین و فرهنگ نوشتن

جواب فرهنگ نوشتن صفحه ۴۲ ریاضی چهارم

۱- کسر ۱/۸ یعنی چه؟ توضیح دهید.
یعنی یک واحد را به ۸ قسمت مساوی تقسیم کنیم و یک قسمت از این ۸ قسمت را رنگ کنیم.

۲- عدد بالای کسر (صورت) چه چیزی را مشخص می کند؟ عدد پایین کسر (مخرج) چه چیزی را مشخص می کند؟
صورت کسر تعداد قسمت های رنگ شده از یک واحد یا تعداد شکل های رنگ شده از کل شکل ها را نشان می دهد. مخرج کسر تعداد قسمت های مساوی که برای یک واحد در نظر می گیریم را نشان می دهد.

۳- چرا ۱/۸ > ۱/۱۰ است؟ توضیح دهید.
اگر یک شکل را به قسمت های مساوی تقسیم کنیم، هر چه تعداد قسمت ها بیشتر باشد، اندازه‌ی قسمت ها کوچک تر می شود. حال اگر شکل را به عنوان یک واحد در نظر بگیریم و یک بار آن را به ۸ قسمت مساوی و بار دیگر آن را به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم کنیم، یک قسمت از ۸ قسمت بزرگتر از یک قسمت از ۱۰ قسمت است.

۴- چگونه ۲/۳ از ۱۵ تا را پیدا می کنید؟ توضیح دهید.
کافیست کسر ۲/۳ را در ۱۵ ضرب کنیم. برای این کار ۱۵ را در ۲ ضرب کرده و حاصل را در صورت کسر پاسخ می نویسیم و مخرج کسر را همان مخرج کسر ۲/۳ یعنی ۳ می نویسیم.

پاسخ فرهنگ نوشتن صفحه 42 ریاضی چهارم ابتدایی

جواب تمرین صفحه ۴۲ و ۴۳ ریاضی چهارم

۱- کدام شکل، کسر بزرگ تر از ۱/۲ را نشان می دهد؟

۲- کدام شکل، کسر کوچک تر از ۱/۲ را نشان می دهد؟

۳- کلاس چهارم (آ) ۳۶ نفر و کلاس چهارم (ب) ۳۰ نفر دانش آموز دارد. ۱/۳ دانش آموزان هر کلاس هندبال بازی می کنند. در کدام کلاس تعداد دانش آموزانی که هندبال بازی می کنند بیشتر است؟

۴- در یک کلاس ۳۰ نفر ۱/۲ دانش آموزان فوتبال بازی می کنند. در کلاس دیگر، که آن هم ۳۰ دانش آموز دارد، ۱/۳ دانش آموزان فوتبال بازی می کنند. محمود می گوید چون ۱/۲ از ۱/۳ بزرگ تر است، پس در کلاس اول تعداد بیشتری فوتبال بازی می کنند. آیا حرف محمود درست است؟ چرا؟

حل تمرینات صفحه 42 ریاضی چهارم ابتداییحل تمرینات صفحه 42 ریاضی چهارم ابتدایی

۵- ۱/۵ یک ساعت، چند دقیقه می شود؟

۶- یک ساعت و ۱/۳ ساعت یعنی چند دقیقه؟

۷- ساعت یک و نیم را می توان به چند صورت بیان کرد :
۱ و ۱/۲ ساعت، یا ۱/۲ ساعت بعد از ساعت یک یا ۱/۲ ساعت مانده به ساعت دو یا ۱ و ۳۰ دقیقه.
حالا شما ساعت دو و ربع را به صورت های مختلف بیان کنید.

۸- کسری بنویسید که صورت آن ۸ و مخرج آن ۶ برابر صورت باشد. آن را ساده کنید.

۹- برای شکل رو به رو سه کسر مساوی بنویسید.

پاسخ تمرینات صفحه 43 ریاضی چهارم ابتدایی مرور فصل کسرپاسخ تمرینات صفحه 43 ریاضی چهارم ابتدایی مرور فصل کسر

۱۰- حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

۱۱- در یک مزرعه ۷/۱۵ زمین را جو و گندم کاشته اند. اگر ۴/۱۵ زمین گندم باشد، در چه کسری از زمین جو کاشته شده است؟

۱۲- کسرهای زیر را با هم مقایسه کنید.

۱۳- کسرهای زیر را ساده کنید.

پاسخ سوال های تمرین صفحه 42 و 43 مرور فصل دوم ریاضی چهارم ابتداییپاسخ سوال های تمرین صفحه 42 و 43 مرور فصل دوم ریاضی چهارم ابتدایی

✅ به پایان سوالات مرور فصل ۲ و جواب های فرهنگ نوشتن و تمرین صفحه ۴۲ و ۴۳ ریاضی چهارم ابتدایی رسیدیم، اگر سوالی دارید آن را بخش نظرات بپرسید. همچنین جهت مشاهده گام به گام سایر فصل های کتاب کافیست آن را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو کنید.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب