ورود به سامانه صدور پروانه های وزارت بهداشت | parvaneh.behdasht.gov.irلینک مستقیم ورود به سامانه صدور پروانه های وزارت بهداشتلینک مستقیم ورود به سامانه صدور پروانه های وزارت بهداشتورود به سامانه صدور پروانه های وزارت بهداشت

اگر فارغ التحصیل یا دانشجوی رشته های پزشکی و پیراپزشکی هستید و در صورت برخورداری از شرایط لازم، قصد آغاز فعالیت و تاسیس موسسات مرتبط با رشته خود را دارید، می بایست ابتدا پروانه فعالیت خود را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور دریافت نمایید. در سال های گذشته این فرآیند به روش حضوری انجام می پذیرفت اما در راستای ارائه هرچه بهتر خدمات غیر حضوری برای اعطای مجوز به متقاضیان، سامانه ای تحت عنوان سایت صدور پروانه های وزارت بهداشت راه اندازی شده است.

داوطلبان راه اندازی موسسات پزشکی و پیراپزشکی می توانند درخواست فعالیت خود را در این سامانه ثبت نموده و منتظر دریافت پاسخ تقاضای خود باشند. همچنین امکان تمدید و یا ویرایش اطلاعات پروانه برای افرادی که پیش تر مجوز فعالیت خود را دریافت نموده اند نیز وجود دارد.

لینک مستقیم ورود به سامانه صدور پروانه های وزارت بهداشت 

ثبت درخواست دریافت مجوز تاسیس مراکز پزشکی و درمانی از طریق سامانه صدور مجوز پروانه های وزارت بهداشت به نشانی parvaneh.behdasht.gov.ir انجام می پذیرد.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب