جدیدترین قیمت انواع دوچرخه در سایزهای مختلف امروز پنجشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۰ در بازار تهران به شرح جدول ذیل می باشد.
مجله دوچرخه و موتورسیکلت آموزش تعمیر دوچرخه نحوه تعویض لاستیک دوچرخه انواع دوچرخه قیمت دوچرخه آموزش تعمیر خودرو مجله موتورسیکلت

مدل قیمت
سایز ۱۶
6ibw2hxrtwuzov5wtr.jpg کراس مدل IRONMAN ۳.۴۵۰.۰۰۰
yzb1cakxkiga3w220788.jpg کراس مدل FRONTIES  (دخترانه) ۴.۰۰۰.۰۰۰
is8tjnj6htxw7iteelj9.jpg کراس مدل SPEEDTRUCK ۳.۰۰۰.۰۰۰
c4u782q835b6ffwk5qnz.jpg  کراس مدل TIGER ۲.۶۰۰.۰۰۰
doc1q9w3xna303sxoo1f.jpg کراس مدل Robot ۱.۹۰۰.۰۰۰
8fu9x2abm3oscufv8w1.jpg کراس مدل METEORIDER ۳.۱۰۰.۰۰۰
la1z4p0vqs1e83q3lvux.jpg  مریدا مدل Matts J16 ۵.۸۰۰.۰۰۰
سایز ۲۰
o3kzaztk6dy8lwhbfptr.jpg کراس مدل CITY COMFORT تاشو ۸.۶۰۰.۰۰۰
it2xe7sdgpr7tbjm6t.jpg کراس مدل LIZARD ۲.۸۰۰.۰۰۰
pc4vg88adkvks2fz7o7.jpg کراس مدل HEART BEAT ۴.۰۰۰.۰۰۰
c7gsnw0jkptb74txi31e.jpg  جاینت IDIOM 2 ۱۸.۲۰۰.۰۰۰
p1bnwkolr89fm94nklk5.jpg Bmx مریدا مدل Brad 3 ۸.۹۰۰.۰۰۰
c4n5fbx6rtyzbil639et.jpg مریدا مدل Matts J20 Race

 

۹.۶۰۰.۰۰۰
سایز ۲۶
0tbjri7d35avajzqc4.jpg  کراس مدل IMAGE ۶.۸۰۰.۰۰۰
q27gepvy67x6w1kxamql.jpg کراس مدل CITY STORM ۵.۵۰۰.۰۰۰
lvddzlpq8e97frdqos79.jpg  کراس مدل Spark ۶.۸۰۰.۰۰۰
c4n5fbx6rtyzbil639et.jpg  کراس مدل EAGLE ۱۲.۶۰۰.۰۰۰
utgylmm15qpefpooelxn.jpg مریدا مدل MATTS 6.10V ۱۲.۷۰۰.۰۰۰
dm93ki2cc1z9lfobgt5t.jpg کراس مدل CityStorm دنده ای  (CTB) ۷.۵۰۰.۰۰۰
rtzq1bam7pppy9lg5t8.jpg کراس مدل City Storm ۸.۳۰۰.۰۰۰
uqpn3ilb7vfda7m35b77.jpg مریدا مدل MATTS 40-MD ۱۶.۷۰۰.۰۰۰
a7k873h2j6nwqprn60j.jpg مریدا مدل Ferddy ۵۴.۰۰۰.۰۰۰
x2z75hlp7c51z0363r8.jpg مریدا مدل JULIET 20 MD ۱۷.۳۰۰.۰۰۰
8rta5ktmkn69cu9bggcj.jpg مریدا مدل OneTwenty500D ۴۹.۵۰۰.۰۰۰
3hqr41wh5k3ld2h7d1f7.jpg جاینت مدل ATX 7 SE ۱۹.۶۰۰.۰۰۰
سایز ۲۸
nshm2csy0md8sudprf0n.jpg کورسی جاینت مدل TCR C0 ۵۲.۳۰۰.۰۰۰
uuqu85y906b58zmatjy.jpg کورسی جاینت مدل TRINITY SA ۳۷.۰۰۰.۰۰۰
4cy8uwlsiz4nnwp17alm.jpg  مریدا مدل CROSSWAY URBAN 100 ۲۶.۱۰۰.۰۰۰
94irm2cesgdicy5q38nv.jpg کورسی مریدا مدل Race Lite 901 ۲۴.۸۰۰.۰۰۰
wimd4t3509kmp38syzip.jpg کورسی جاینت مدل TRINITY ۳۷.۰۰۰.۰۰۰
plvb60ciron62una2ws5.jpg مریدا مدل Speeder 300 ۲۰.۸۰۰.۰۰۰
w4iq9ltv9vrpt2yjh11.jpg کورسی جاینت مدل TCR ADV 1 SA ۵۲.۳۰۰.۰۰۰
786kj3hxm5euk7ed244o.jpg  کورسی پیست جاینت مدل OMINIUM ۲۲.۸۰۰.۰۰۰
z0z9wvf5bl0b1nsa4im.jpg  جاینت مدل TCR C2 ۴۰.۳۰۰.۰۰۰
33uwjau7v71rnxz3cnf5.jpg  مریدا مدل WARP 5 ۳۱.۳۰۰.۰۰۰
سایز ۲۹
3sdbhgulz8p96v53toy.jpg مریدا مدل Big9Carbon XT ۹۰.۳۰۰.۰۰۰
c2uh3nydh1z4n342jzl.jpg  کراس مدل FANTOM ۱۶.۵۰۰.۰۰۰
7azu2ghthny8kb5t2d.jpg  مریدا مدل BIG.NINE XT ۹۰.۳۰۰.۰۰۰
q5btcbyhjmdlzdbwcpd.jpg مریدا مدل Ninety-Six 9.800 ۷۶.۱۰۰.۰۰۰