دور کند فن ۲۰۶ فرانسوی

با رسیدن دما به ۹۲ تا ۹۶ درجه سانتی گراد فن شروع به کار می کند در ابتدا سنسور دمای آب پس از ارسال اطلاعات به ایسیو پایه k4 سوکت قهوه ای منفی را به رله فن پژو ۲۰۶ فرستاده و در ادامه رله مذکور مثبت را از واحد bsm دریافت می کند.

بدین ترتیب رله تحریک گردیده و برق از پایه سه رله به پایه یک مقاومت فن رسیده در این حالت موتور فن با مقاومت سری شده و با نیمی از توان چیزی در حدود ۱۲۵ وات پروانه فن را به چرخش وا می دارد.