جدول مدرسه تلویزیونی ایران 15 آبان. . . . . . . . . . . . .

به گزارش تیزلند، جدول دروس امروز شنبه 15 آبان ماه برای تمام مقاطع تحصیلی به شرح زیر اعلام شد:

شبکه آموزش

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ فرز CNC - پایه 10 - رشته فرزکار CNC - شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩ دانش فنی پایه - پایه 10- رشته ساختمان - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت 9 تا 9:30 اخلاق حرفه‌ای - پایه 12-مشترک همه رشته‌ها - شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

6پایه ابتدایی:

ساعت 10:30 تا ١١:0٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:0٠ تا11:30 بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت 11:30 تا 12:00 علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت 12:00 تا 12:30 بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت 12:30 تا 13:00 فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت 13:00 تا 13:30 علوم تجربی و تفکر پایه ششم

ساعت 13:30 تا 13:50 آموزش نوآموزان پیش‌دبستانی

متوسطه اول:

ساعت 14:30 تا 15:00 ادبیات فارسی پایه هفتم

ساعت15:00 تا 15:30 ادبیات فارسی پایه هشتم

ساعت ١5:٣٠ تا ١6 ادبیات فارسی پایه نهم

ساعت ١6:00 تا 16:30 تفکر و سبک زندگی پایه هفتم

متوسطه دوم:

ساعت ١6:30 تا 17:00 شیمی دو - پایه 11- رشته علوم تجربی

ساعت 17:00 تا ١٧:30 ریاضی سه - پایه 12- رشته علوم تجربی

ساعت 17:30 تا 18:00 شیمی دو - پایه 11- رشته علوم تجربی

ساعت 18:00 تا 18:30ریاضی سه - پایه 12- رشته علوم تجربی

شبکه قرآن

ساعت 8 علوم و معارف قرآنی 3 رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت8:30 درس احکام 3 رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت11 انس با قرآن کودکان پیش دبستان

ساعت 11:20 درس آموزش قرآن پایه اول دبستان

ساعت 15 درس دین و زندگی 3رشته‌های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت 15:30 آموزش قرآن پایه هفتم

شبکه امید

دروس عمومی رشته ریاضی و تجربی و انسانی

ساعت 10:30 درس:عربی، زبان و قرآن (2) پایه یازدهم رشته:علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت 11:00 درس:امادگی دفاعی پایه دهم رشته: مشترک همه رشته‌ها دروس فنی حرفه ای

ساعت 12:00 درس:طراحی طلا و جواهر با رایانه پایه یازدهم رشته:طراحی طلا و جواهر

ساعت 12:30 درس:شیمی پایه دهم و یازدهم رشته:مشترک همه رشته‌ها

منبع: خبرگزاری پانا

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب