جواب صفحه ۴۷ ریاضی هشتم ⭐️ پاسخ فعالیت و کاردرکلاسجواب صفحه ۴۷ ریاضی هشتم : در این قسمت به حل گام به گام جواب فعالیت و کاردرکلاس صفحه 46 ریاضی هشتم متوسطه مربوط به زاویه های خارجی از فصل ۳ چندضلعی ها را برای تان کامل در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز فعال و کوشا آماده کرده ایم.

همچنین بخوانید : جواب صفحه ۴۶ ریاضی هشتم

گام به گام صفحه ۴۷ ریاضی هشتمگام به گام صفحه ۴۷ ریاضی هشتم

جواب فعالیت صفحه ۴۷ ریاضی هشتم

در پاسخ به فعالیت صفحه 47 ریاضی هشتم داریم :

هدی برای یافتن زاویه خارجی یکی از رأس‌های مثلث به ترتیب زیر عمل کرد. راه حل او را کامل کنید.

جواب سوال فعالیت صفحه ۴۷ ریاضی هشتم

او رابطهٔ جالبی را مشاهده کرد. آیا می‌توانید حدس بزنید چه رابطه‌ای؟

پاسخ : اندازه هر زاویه خارجی برابر است با مجموع دو زاویه داخلی دیگر آن مثلث

هدی با خودش فکر کرد: «آیا هر زاویهٔ خارجی مثلث برابر با مجموع دو زاویهٔ داخلی دیگر آن مثلث است؟» با یک مثال دیگر حدس خود را بررسی کرد.

ادامه جواب سوال فعالیت صفحه ۴۷ ریاضی هشتم

این آزمایش نیز حدس او را تأیید کرد. آیا حدس زدن و آزمایش کردن کافی است؟ چرا؟
خیر چون همه حالت‌ها را در بر نمی‌گیرد.

یکی از دوستان هدی راه حل او را به صورت کلی و بدون در نظر گرفتن مثال نوشت تا به این ترتیب، درستی حدس او را اثبات کند.

اثبات صفحه ۴۷ ریاضی هشتم

بنابراین در هر مثلث، اندازه هر زاویه خارجی برابر با مجموع دو زاویه داخلی غیرمجاور آن است.

همچنین بخوانید : جواب تمرین صفحه ۴۵ ریاضی هشتم

جواب کاردرکلاس صفحه ۴۷ ریاضی هشتم

در پاسخ به کار در کلاس صفحه 47 ریاضی هشتم داریم :

1- مثالی بیاورید که نشان دهد جمله زیر، نادرست است.
«هر زاویه خارجی یک چهارضلعی، برابر مجموع سه زاویه داخلی دیگر آن است.»

۹۰ = اندازه زاویه خارجی
۲۷۰ = ۹۰ + ۹۰ + ۹۰ = اندازه سه زاویه داخلی دیگر

جواب سوال ۱ کار در کلاس صفحه ۴۷ ریاضی هشتم

2- اندازهٔ دو زاویهٔ یک مثلث را می‌دانیم؛ پس می‌توانیم اندازهٔ زاویهٔ سوم آن را پیدا کنیم. (چگونه؟)
مجموع دو زاویه را محاسبه کرده و از ۱۸۰ کم می‌کنیم.

برای اینکه بتوانیم اندازهٔ همهٔ زاویه‌های هر یک از شکل‌های زیر را پیدا کنیم، دست کم چندتا از آنها باید معلوم باشند؟

الف) لوزی ==> یک زاویه

ب) چهارضلعی با ضلع‌های نامساوی ==> سه زاویه

جواب سوال ۲ کار در کلاس صفحه ۴۷ ریاضی هشتم

✅ اگر در هر صفحه ای از کتاب ریاضی هشتم دبیرستان مشکل و یا ایراد درسی داشتید حتما برای ما در قسمت دیدگاه بنویسید تا ما در اسرع وقت بتوانیم به سوال شما پاسخ بدهیم و مشکلات درسی شما دانش آموزان پایه هشتمی های گرامی را حل نماییم.

⚠ نکته : برای حل مسائل ریاضی حتما قلم و کاغذ کنار در خود داشته باشید تا به تمرین کردن بپردازید تا کامل کتاب ریاضی را یاد بگیرید.

همچنین بخوانید : جواب کار در کلاس صفحه ۴۴ ریاضی هشتم

☑️ در این بخش جواب فعالیت و کاردرکلاس صفحه ۴۷ ریاضی هشتم را مرور کردیم، شما می توانید با اضافه کردن عبارت ماگرتا در آخر جستجوهای درسی تان در گوگل به بهترین پاسخ ها دسترسی پیدا کنید. اگر سوالی دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان و کارشناسان ما به آن پاسخ بدهند. ⭐️????

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب