جواب صفحه ۴۹ ریاضی هشتم ❤️ پاسخ کاردرکلاس و تمرینجواب صفحه ۴۹ ریاضی هشتم : در این قسمت به حل گام به گام جواب کاردرکلاس و تمرین صفحه 49 ریاضی هشتم متوسطه مربوط به زاویه های خارجی از فصل ۳ چندضلعی ها را برای تان کامل در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز فعال و کوشا آماده کرده ایم.

همچنین بخوانید : جواب فعالیت صفحه ۴۸ ریاضی هشتم

گام به گام صفحه ۴۹ ریاضی هشتمگام به گام صفحه ۴۹ ریاضی هشتم

جواب کاردرکلاس صفحه ۴۹ ریاضی هشتم

در پاسخ به کار در کلاس صفحه 49 ریاضی هشتم داریم :

1- مجموع زاویه‌های خارجی چندضلعی‌های زیر را حساب کنید.

الف) هشت ضلعی ==> ۳۶۰ درجه

ب) ده ضلعی منتظم ==> ۳۶۰ درجه

2- به کمک پاسخ قسمت (ب) سؤال قبل،

الف) اندازه هر زاویه خارجی یک ده ضلعی منتظم را پیدا کنید.

۳۶ = ۱۰ ÷ ۳۶۰

ب) اندازه هر زاویه داخلی یک ده ضلعی منتظم را پیدا کنید.

۱۴۴ = ۳۶ – ۱۸۰

همچنین بخوانید : جواب صفحه ۴۷ ریاضی هشتم

جواب تمرین صفحه ۴۹ ریاضی هشتم

در پاسخ به تمرین صفحه 49 ریاضی هشتم داریم :

1- زاویه‌های خارجی یک متوازی الاضلاع در شکل نشان داده شده‌اند.
زاویه‌های مساوی را با علامت گذاری مشخص کنید.

زاویه های مساوی همرنگ داخل عکس رنگ بندی شدند.

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۴۹ ریاضی هشتم

2- هر یک از طرح های زیر با استفاده از سه نوع کاشی منتظم طراحی شده است. با محاسبه زاویه های داخلی هر کاشی منتظم، نشان دهید زاویه مشخص شده در هر شکل ۳۶۰ درجه است.

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۴۹ ریاضی هشتم

3- لاک پشتی روی لبه باغچه ای حرکت می کند. او در هر گوشه می چرخد و روی لبه بعدی قرار می‌گیرد.

الف) این لاک پشت در هر گوشه به اندازه زاویه داخلی می چرخد یا زاویه خارجی؟ زاویه خارجی

ب) او حرکتش را از نقطه A شروع کرده است. تا وقتی دوباره به A برگردد، روی هم چند درجه می‌چرخد؟  ۳۶۰ درجه

ج) این لاک پشت برای پیمودن محیط هر یک از باغچه‌های منتظم زیر با شروع از نقطه مشخص شده چند درجه می‌چرخد؟ ۳۶۰ درجه

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۴۹ ریاضی هشتم

د) در پاسخ قسمت قبل، چه الگویی را مشاهده می‌کنید؟ توضیح دهید.
مجموع زاویه‌های خارجی هر چند ضلعی ۳۶۰ درجه است.

✅ اگر در هر صفحه ای از کتاب ریاضی هشتم دبیرستان مشکل و یا ایراد درسی داشتید حتما برای ما در قسمت دیدگاه بنویسید تا ما در اسرع وقت بتوانیم به سوال شما پاسخ بدهیم و مشکلات درسی شما دانش آموزان پایه هشتمی های گرامی را حل نماییم.

⚠ نکته : برای حل مسائل ریاضی حتما قلم و کاغذ کنار در خود داشته باشید تا به تمرین کردن بپردازید تا کامل کتاب ریاضی را یاد بگیرید.

همچنین بخوانید : جواب صفحه ۴۶ ریاضی هشتم

☑️ در این بخش جواب کاردرکلاس و تمرین صفحه ۴۹ ریاضی هشتم را مرور کردیم، شما می توانید با اضافه کردن عبارت ماگرتا در آخر جستجوهای درسی تان در گوگل به بهترین پاسخ ها دسترسی پیدا کنید. اگر سوالی دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان و کارشناسان ما به آن پاسخ بدهند. ⭐️????

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب