جواب کاربرگ ۱۲ مطالعات اجتماعی هفتم ؛ مصاحبه درباره مصرف آبجواب کاربرگ شماره ۱۲ مطالعات اجتماعی هفتم که درباره «مصاحبه درباره مصرف آب» می باشد را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا با توضیحات کامل برای شما دانش آموز عزیز فراهم کرده ایم.

مطلب پیشنهادی: جواب کاربرگ ۱۱ مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگ ۱۲ مطالعات اجتماعی هفتم

پاسخ کاربرگه شماره ۱۲ مطالعات اجتماعی هفتم

مصاحبه من با خانم / آقای ….(یک نام بنویسید)…. درباره مصرف آب در زمان گذشته.

سوال : آیا وقتی هم سن من بودید به راحتی به آب دسترس داشتید؟ چطور؟
پاسخ : خیر دسترسی به آب به این آسانی نبود و برای تهیه آب باید به قنات و سرچشمه ها می رفتیم. بعضی از خانواده ها در خانه شان چاه داشتند.

سوال : وقتی جوان بودید، مصرف آب در خانه شما چه فرقی با امروز داشت؟
پاسخ : در زمان ما مصرف آب خیلی کمتر بود، به اندازه الانم آب نداشتیم و دسترسی اینقدر راحت نبود. ما فقط به اندازه آشامیدن و دست شستن از چشمه آب می آوردیم.

سوال : آیا شما در خانه تان حمام و دوش داشتید؟
پاسخ : خیر، از حمام های عمومی و خزینه استفاده می کردیم و زمانی که وقت نداشتیم سرمان را با آب داغی که با کتری داغ کرده بودیم می شستیم.

سوال : آیا شما در خانه تان آب گرم داشتید؟ آب را چطور گرم می کردید؟
پاسخ : خیر، آب را در داخل کتری روی آتش گرم میکردیم.

سوال : لباس هایتان را چطور می شستید؟
پاسخ : خانم ها با دست در رودخانه ها و یا منزل می شستند.

سوال آیا در زمان شما، مردم از صرفه جویی در آب یا قطع آب یا کمبود آب حرف می زدند؟ چرا؟
پاسخ : خیر، چون آن موقع جمیعت و مصرف این همه زیاد نبود و به ندرت در مواقع خشکسالی حرف صرفه جویی در مصرف و … زده می شد.

✅ در این نوشته جواب کاربرگ ۱۲ مطالعات اجتماعی هفتم را به صورت کامل مرور کردیم اگر سوالی دارید آن را از قسمت نظرات بپرسید. همچنین جهت مشاهده پاسخ سایر کاربرگه های کتاب کافیست شماره آن را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو کنید.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب