جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه 16 آبان. . . . . . . . . . . . .

به گزارش تیزلند، برنامه مدرسه تلویزیونی برای یکشنبه 16 آبان در تمام مقاطع تحصیلی به شرح زیر اعلام شد:

شبکه آموزش

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب - پایه11 - رشته شبکه و نرم افزار رایانه (کامپیوتر) -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا٩ طراحی و معماری فضای مسکونی -پایه 11- رشته معماری داخلی- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت 9تا9:30 کار با نرم افزار طراحی کابینت آشپزخانه - مشترک همه پایه‌ها - رشته صنایع چوب - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت 20:00 تا 20:30 تعمیر بوستر ترمز خودرو- پایه 11- رشته مکانیک خودرو- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت 20:30تا21:00 نصب و سرویس دستگاه‌های الکترونیکی اداری- پایه 10- رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت21:00تا 21:30 طراحی سربند و پیراهن زنانه- پایه 11- رشته طراحی و دوخت- شاخه فنی و حرفه‌ای

6پایه ابتدایی:

ساعت10:30 تا ١١:0٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:0٠ تا11:30 فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت 11:30تا 12:00 فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت12:00تا12:30 علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت 12:30تا13:00 مطالعه و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم

ساعت13:00تا13:30 مطالعه و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

ساعت 13:30تا13:50 آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت 14:30تا 15:00 زبان انگلیسی پایه هفتم

ساعت15:00تا15:30 زبان انگلیسی پایه هشتم

ساعت ١5:٣٠ تا ١6 زبان انگلیسی پایه نهم

ساعت ١6:00تا 16:30 تفکر و سبک زندگی پایه هشتم

متوسطه دوم:

ساعت ١6:30تا17:00 زیست شناسی دو- پایه 11- رشته علوم تجربی

ساعت17:00تا ١٧:30 فیزیک دو - پایه 11- رشته علوم تجربی

ساعت 17:30تا 18:00 زیست شناسی دو - پایه 11- رشته علوم تجربی

ساعت 18:00 تا 18:30 فیزیک یک - پایه 10- رشته علوم تجربی

شبکه قرآن

ساعت8صبح درس اخلاق اسلامی3رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت8:30 تاریخ اسلام3رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت11 درس آموزش قران پایه سوم دبستان

ساعت11:20 درس هدیه‌های اسمانی پایه دوم دبستان

ساعت 15 درس عربی، زبان قران3رشته علوم ومعارف

ساعت15:30 درس پیام‌های آسمان (پایه هفتم)

شبکه امید دروس عمومی رشته ریاضی و تجربی و انسانی

ساعت 10:30 درس:مدیریت خانواده و سبک‌زندگی پایه دوازدهم رشته:مشترک همه رشته

ساعت 11:00 درس:انسان و محیط زیست پایه یازدهم رشته: مشترک همه رشته‌ها دروس فنی حرفه ای

ساعت 12:00 درس:دانش فنی پایه تربیت کودک پایه یازدهم و دوازده رشته:تربیت کودک

ساعت 12:30 درس:فیزیک پایه دهم و یازدهم رشته:مشترک همه رشته‌ها

منبع: خبرگزاری پانا

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب