جواب فعالیت های درس ۱۳ تاریخ دهم انسانی ⭐️ اقتصاد و معیشتجواب فعالیت های درس ۱۳ تاریخ دهم انسانی : گام به گام درس سیزدهم تاریخ (۱) ایران و جهان باستان پایه دهم رشته انسانی که شامل جواب فعالیت ها و پرسش های نمونه درس 13 اقتصاد و معیشت از فصل سوم ایران در عصر باستان ؛ سرآغاز هویت ایرانی در صفحه های ۱۲۵ و ۱۲۷ است را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا آماده کرده ایم.

همچنین بخوانید : جواب فعالیت های درس ۱۲ تاریخ دهم انسانی

گام به گام درس ۱۳ تاریخ دهم انسانیگام به گام درس ۱۳ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت های درس ۱۳ تاریخ دهم انسانی

در ادامه با پاسخ درس سیزده تاریخ ۱ رشته انسانی پایه دهم داریم :

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۲۵ تاریخ انسانی دهم

به چهار گروه تقسیم شوید و با راهنمایی دبیر خود، هر گروه دربارۀ تأثیر و نقش یکی از عوامل زیر بر گسترش تجارت در دورۀ هخامنشیان گفت وگو و استدلال کنید:

1) موقعیت جغرافیایی و وسعت قلمرو: به دلیل وسعت و مجاورت با افراد قدرتمندی چون روم، در دوره هخامنشیان رونق یافت و تجارت را گسترش داد.

2) را‌ه‌ها و وسایل حمل و نقل: جاده های سلطنتی و خطوط دریایی به دلیل فراوانی دریاها

3) پول و اوزان: ارزها و اوزان و غیره ارزش هر کالای تجاری را ثابت می کرد

4) کشاورزی و صنعت: به دلیل گسترش راه ها و توسعه تجارت، کشت گونه های جدید گیاهان و درختان در سراسر قلمرو وسیع و سلسله های ایران رایج شد و موجب رونق روابط سیاسی و تجاری شد.

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۲۷ تاریخ انسانی دهم

با توجه به محتوای این درس و درس های 9 و 10 ، چهار مورد از مخارج اساسی حکومت‌ها را در ایران باستان فهرست کنید.

1- هزینه های مربوط به سپاه 2- ساخت راه ها و معابد 3- ساختمان ها و کاخ ها 4- هزینه های مربوط به جنگ ها.

جواب پرسش های نمونه صفحه ۱۲۷ درس سیزدهم تاریخ انسانی دهم

1- عوامل مؤثر بر رونق و شکوفایی کشاورزی ایران را در عصر باستان فهرست کنید.

تشویق مردم به کشاورزی توسط شاهان هخامنشیتخفیف های مالیاتی بسیار خوباحداث قنات و بند و سد بر روی رودخانه ها و حفر نهرهای انتقال آب در سراسر کشور.استفاده از تجربیات اقوام مختلف در کارهای کشاورزیآموزه های دینی زرتشتی که کشاورزی را تشویق می کرد.

2- چرا حکومت‌ها در ایران باستان به را‌ه‌ها و وسایل حمل و نقل اهمیت زیادی می‌دادند؟

1) جنبه های سیاسی و نظامی و سرکوب شورش ها 2) نظارت بر امپراتوری پهناور 3) خبر رسانی زود هنگام 4) رشد اقتصادی به ویژه تجارت 5) انتقال اندیشه، فرهنگ، هنر و معماری

3- سه مورد از اقدامات مهم داریوش اوّل هخامنشی را که بر وضعیت اقتصادی اثر گذاشت، فهرست کنید.

1- ضرب سکه با وزن و عیار مخصوص به نام دریک 2- تعیین واحدهای وزن و اندازه گیری مشخص 3- جاده سازی 4- یکپارچه سازی اراضی غنی و متمدن.

4- به نظر شما چرا اشکانیان و ساسانیان مانع از روابط مستقیم تجاری میان روم با هند و چین می‌شدند؟

در دوره اشکانی ابریشم چینی و ادویه های هندی مشتریان زیادی در قلمرو روم داشت. بدین ترتیب دولت اشکانی از حقوق گمرکی، حمل و نقل و عوارض جاده عایدات زیادی دریافت می کرد. امپراتوری روم ابتدا در دوره اشکانیان و سپس در عصر ساسانیان سعی در برقراری روابط تجاری مستقیم با هند و چین داشت، اما اشکانیان و ساسانیان زیرکانه جلوی رومیان را گرفتند.

5- عوامل مؤثر بر وضعیت اقتصاد و معیشت مردم ایران را در دوران باستان شرح دهید.

عوامل سیاسی، مدیریتی و اقلیمی در این روند نقش داشتند. در زمان صلح و شکوفایی یک پادشاهی شایسته، هم رفاه اجتماعی و هم رفاه اقتصادی در کشور برقرار شد. اما در زمان قیام و ناامنی و هجوم دشمنان خارجی، اوضاع اقتصادی و معیشتی رو به وخامت بود. عوامل طبیعی و اقلیمی مانند خشکسالی، سیل، طوفان و تخریب سدها یا طاعون و وبا نیز می توانند تولید و شرایط بد زندگی را کاهش دهند.

همچنین بخوانید : جواب فعالیت های درس ۱۱ تاریخ دهم انسانی

⭐️ اگر سوالی در رابطه با جواب فعالیت ها و پرسش های نمونه درس ۱۳ تاریخ انسانی دهم دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید. همچنین جهت مشاهده گام به گام سایر درس های کتاب کافیست شماره درس را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو کنید.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب