جواب کاربرگ شماره ۷ مطالعات پنجم ⭐️ رفت و آمد به مدرسهجواب کاربرگ شماره ۶ مطالعات اجتماعی پنجم که مربوط به قسمت رفت و آمد به مدرسه و هشتمین درس کتاب مطالعات پایه پنجم دبستان را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا به عنوان کمک درسی برای شما دانش آموز عزیز فراهم کرده ایم.

همچنین بخوانید : جواب کاربرگ شماره ۶ مطالعات پنجم

حل کاربرگه ۷ مطالعات پنجمحل کاربرگه ۷ مطالعات پنجم

جواب کاربرگ شماره ۷ مطالعات اجتماعی پنجم

در پاسخ به کاربرگه شماره 7 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی داریم :

۱ـ از ۱۵ نفر از دانش آموزان و کارکنان مدرسه بپرسید که برای رفت و آمد به مدرسه از چه وسیله ای استفاده می کنند.

جواب جدول کاربرگه شماره ۷ مطالعات اجتماعی پنجمجواب جدول کاربرگه شماره ۷ مطالعات اجتماعی پنجم

تعداد پاسخ های هر ستون را جمع بزنید. از این پرسش نامه چه نتیجه ای می گیرید؟

پاسخ : نتیجه می گیریم اکثرا از وسایل عمومی استفاده می کنند.

۲ـ با توجه به نتایج پرسشنامه ی بالا، عددهای به دست آمده در هر ستون را در نمودار زیر ترسیم کنید.

جواب نمودار کاربرگ شماره ۷ مطالعات اجتماعی پنجمجواب نمودار کاربرگ شماره ۷ مطالعات اجتماعی پنجم

⚠ دانش آموزان عزیز شما با مطالعه کتاب خود و داشتن کمی خلاقیت می توانید به سوالات پاسخ دهید، لطفاً ابتدا خودتان کمی فکر کنید و سپس اگر نتوانستید از مطالب گفته شده در این نوشته کمی کمک بگیرید.

همچنین بخوانید : جواب کاربرگ شماره ۵ مطالعات پنجم

???? شما نیز اگر پیشنهادی برای جواب هر یک از کاربرگه ۷ مطالعات اجتماعی پنجم دارید می توانید از قسمت دیدگاه، متن خود را با سایر دانش آموزان به اشتراک گذارید و بنویسید. برای بهتر پیدا کردن ما در گوگل در انتهای عبارت جستجوی خود کلمه ماگرتا را اضافه کنید مانند «جواب کاربرگ 7 مطالعات پنجم ماگرتا». سپاسگزاریم.????????

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب