توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

جواب درس ۱ تاریخ یازدهم انسانی ❤️ منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران اسلامی


جواب درس ۱ تاریخ یازدهم انسانی : گام به گام درس یکم تاریخ (۲) از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه پایه یازدهم رشته انسانی که شامل جواب فعالیت ها و پرسش های نمونه درس 1 منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران اسلامی از فصل اول تاریخ شناسی در صفحه های ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۶ ، ۸ ، ۹ ، ۱۱ و ۱۲ است را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا آماده کرده ایم.

همچنین بخوانید : جواب پرسش های نمونه و فکر کنید درس ۱ تاریخ یازدهم

گام به گام درس ۱ تاریخ (۲) یازدهم انسانیگام به گام درس ۱ تاریخ (۲) یازدهم انسانی

جواب فعالیت های درس ۱ تاریخ یازدهم انسانی

در ادامه با پاسخ درس یک تاریخ (۲) رشته انسانی پایه یازدهم داریم :

جواب فعالیت ۱ صفحه ۲ تاریخ انسانی یازدهم

کارآگاه برای بررسی جرم و روشن کردن ابعاد مختلف آن نیازمند به چه چیزهایی است؟ آیا او بدون دست رسی به شواهد و مدارک لازم، می تواند در مورد چگونگی وقوع جرم نظر بدهد؟ قاضی چطور؟ آیا او هم بدون داشتن اسناد و مدارک لازم می تواند حکمی صادر کند؟ با راهنمایی دبیر در این موضوع بحث کنید و کار کارآگاه و قاضی را با کار مورخان، به رغم تفاوت های بنیادینی که با یک دیگر دارند، فقط در این خصوص مقایسه کنید.

تمامی آن ها نیازمند مدارک اسناد و شواهد هستند تا به نتیجه قطعی برسند.

جواب فکر کنیم و پاسخ دهیم صفحه ۳ تاریخ انسانی یازدهم

به نظر شما ابزارها و آثار هنری بر جای مانده از گذشته، چه نوع اطلاعاتی از پیشینیان را به ما ارائه می دهند؟
با یک دیگر بحث و گفت و گو کنید.

جواب فعالیت ۲ صفحه ۵ تاریخ انسانی یازدهم

بررسی شواهد و مدارک
متن زیر درباره ی شیخ حسن جوری، رهبر مذهبی سربداران از کتاب روضة الصفا، تألیف میرخواند انتخاب شده است. متن را به دقت بخوانید و به سؤالات زیر پاسخ دهید.

شیخ خلیفه را بامدادی از ستون مسجد به حلق آویخته یافتند و خشتی چند در زیر ستون بر یک دیگر چیده دیدند، چنان چه شخصی خود را به ریسمان آویخته باشد. و بعد از این واقعه مریدان شیخ خلیفه دست ارادت به شیخ حسن دادند و خدمتش به طرف نیشابور رفته، اهالی آن دیار را به طریق شیخ خلیفه دعوت کرد و اکثر مردم کوه پایه ی نیشابور قدم در دایره ارادت و متابعت او نهادند و هر که مرید می شد نام او نوشته، می گفت که حالا وقت اختفاست، و می فرمود که آلات حرب داشته موقوف اشارت باشند … مردم چنان معتقد او شدند که اگر جان می طلبیدی روان می دادند. فقها با امیرارغون شاه…گفته که شیخ حسن اهل تشیع و سر خروج دارد.

امیر ارغون شاه، امیر محمد باسق را فرستاد احوال او نماید و امیر محمد به مشهد آمده شیخ حسن و اتباع او را مردم نیک معاش یافت که به کسب علم و حرفت انتعاش می نمودند …». (روضة الصفا، ج 5، ص 4500).

1-  اطلاعات ارائه شده در متن فوق بیشتر در بررسی کدام حوزه از تاریخ کاربرد دارد؟

۱) کتاب روضة الصفا تاریخ عمومی است اما مطلب بالا بیشتر تاریخ و قیام های محلی را روایت میکند

2-  به نظر شما میرخواند چه دیدگاهی نسبت به شیخ حسن جوری دارد؟

۲) با توجه به لحن ارائه شده دیدگاهی مثبت دارد

3-  با توجه به متن فوق، آیا می توان گفت میرخواند نسبت به مغولان با دیدگاه انتقادی قلم زده است؟

۳) با توجه به لحن بیان چگونگی به قتل رسیدن شیخ خليفه میتوان فهمید دید گاهی انتقادی نسبت به آنها(مغولان) داشتند است.

جواب فعالیت ۳ صفحه ۶ تاریخ انسانی یازدهم

جست جوی نقّادانه با تکیه بر شواهد و مدارک
قسمتی از متن کتاب عجائب المقدور فی نوائب تیمور ابن عرب شاه درباره کشتار مردم اصفهان به دستور تیمور:
تیمور کسان خویش به ضبط شهر فرستاد، به هر کوی و برزن جمعی از آنان برگماشت و در هر ناحیت و مَحلّت گروهی پراکنده داشت و آنان سر به تبه کاری و دست به آزار اهالی برآوردند.

مردم را بنده وار به خدمت گرفتند و آزار و ستم از حد به در بردند. اهل اصفهان که شیوه حمیّت داشتند و مرگ را بدان زبونی و خواری ترجیح می نهادند داستان این تطاول با رئیس خود در میان آوردند و می گفت من شبانگاه طبل می نوازم چون بانگ آن شنیدید هر کس در میهمان خود درآویزد و چنان که خواهد خون وی بریزد…

پاسی از شب بگذشت بانگ طبل برخاست و باران مرگ بر تیموریان فرو بارید، مردم شهر شش هزار تن از آنان بکشتند … چون شب به پایان آمد تیمور از ماجرا آگاه شد و به دمدمه ی دیو ناپاک از راه برفت… شمشیر خشم برآهیخت و ترکش ستم بگشود و چون سگ گزنده یا پلنگ درنده به شهر درآمد… بفرمود تا جان ها تباه سازند و خون ها بریزند…

زندگان را به دست مرگ سپارند و مال ها به یغما ببرند، آبادی ها ویران کنند و کشت ها بسوزند … کودکان کشته بر خاک افکنند … نه برسال خورده بخشایند و نه بر خردسال رحمت آرند… بالجمله از شهرنشینان تنی زنده نگذارند». (ابن عرب شاه، عجائب المقدور فی نوائب تیمور، ص 48-49 )

1- به نظر شما متن فوق به عنوان بخشی از یک کتاب تاریخی از نوع تک نگاری، حاوی چه نوع اطلاعاتی است و از چه اهمیتی برخوردار است؟

این متن بیانگر هجوم تیمور لنگ به ایران و غارت شهرهای ایران میباشد و اینکه مردم ایران حاضر به تمکین از متجاوزان نشدند و تا از جان خود گذشتند.

2- با توجه به متن، آیا نگاه ابن عرب شاه نسبت به سیاست های تیمور منتقدانه است؟ به چه دلیل؟

بخشی از متن که میگوید ” آنان سر به تبهکاری و دست و آزار و ستم از حد بردند اهل اصفهان که شیوه حمیت داشتند مرگ را به خوار شدن ترجیح دادند این نوع بیان نشان میدهند دیدگاه منتقدانه نسبت به عملکرد تيمور داشته است.

جواب فعالیت ۴ صفحه ۸ تاریخ انسانی یازدهم

بررسی شواهد و مدارک
متن های زیر را که از سفرنامه های ناصر خسرو و پیترو دلاواله برگزیده شده است، بخوانید و به پرسش های مربوط به آن ها پاسخ دهید.
متن 1: نهم محرم (سال 438) به قزوین رسیدم. باغستان بسیار داشت، بی دیوار و خار و هیچ مانعی از دخول در باغات نبود و قزوین را شهری نیکو دیدم، بارویی (دیوار قلعه) حصین (محکم، قلعه محکم) و کنگره بر آن نهاده و بازارهایی خوب، مگر آن که آب در وی اندک بود و منحصر به کاریزها (قنات ها) در زیرزمین و رئیس آن مردی علوی بود و از همه صُنّاع ها (صنعت گران) که در آن شهر بود کفش گر بیش تر بود. (سفرنامه ی ناصر خسروقبادیانی، ص5)
       

متن 2: «به محض رسیدن به ایران، هر کس متوجه برتری شایانی که این سرزمین (ایران) از لحاظ خوبی و صفای مردم و تمدن و فرهنگ و هر گونه کیفیات دیگر… دارد، می شود و من به جرأت می توانم بگویم این خطه به هیچ وجه کم تر از سرزمین های مسیحی نیست». (سفرنامه ی پیترودلاواله، ص16).

در مورد باغ های چهارباغ اصفهان می نویسد:
«این باغ ها متعلق به شاه هستند، ولی مردم با آزادی کامل از آن استفاده می کنند و آن قدر میوه در آن وجود دارد که برای تمام شهر کافی و حتی زیاد است. در طول باغ راه روهای زیادی وجود دارد که اطراف آن را درخت های سرو کاشته اند … خیابان های متعددی که چهارباغ را قطع می کنند، گرچه در زیبایی به آن نمی رسند، ولی چندان دست کمی نیز از آن ندارند؛ زیرا آب به اندازه ای فراوان است که از وسط همه ی آن ها نهری می گذرد… روی هم رفته به دلیل این که چهارباغ به شاه تعلق دارد، واقعاً دارای عظمتی بی نظیر است و باید با طیب خاطر اعتراف کنیم که خیابان پوپولو (Popolo ) در رم و خیابان پوجورئال (Poggio Reale) در ناپل و خیابان خارج از شهر ژن و خیابان مونرال (Monreale) در شهر پالرمو (Palermo) … هیچ کدام به پای آن نمی رسند …». (سفرنامه ی پیترودلاواله، ص 34)

1- از متن های فوق برای تحقیق در چه موضوع یا موضوع هایی از تاریخ ایران می توان استفاده کرد؟

۱) موقعیت اقتصادی ایران در زمان صفویه – موقعیت کسبه ایران در زمان صفویه – موقعیت اصفهان در زمان صفویه – موقعیت قزوین در قرن پنجم

2- چه تفاوت یا شباهتی میان اطلاعات ارائه شده در متن 1 با متن 2 وجود دارد؟

۲) متن ۱ موقعیت قزوین و کسبه از زبان یک ایرانی در قرن پنج هجری است اما متن دوم در زمان صفویه و در اصفهان که توسط یک اروپایی نقل شده است .

3- اطلاعات ارائه شده در این دو متن از نظر موضوع و محتوا چه تفاوتی با مطالب متن نقل شده در فعالیت 3 دارد؟

۳) دو متن از جنس سفرنامه میباشند اما متن فعالیت ۲ تاریخ نگاری بود که اطلاعات تاریخی را بیان میکرد در سفرنامه مشاهدات بیان میشود.

جواب فعالیت ۵ و ۶ صفحه ۹ تاریخ انسانی یازدهم

فعالیت 5 (صفحه ی 10 کتاب درسی)

بحث و گفت و گو
آیا اقلیم های گوناگون در کشور ما در ایجاد تنوع فرهنگی و آداب و رسوم ویژه ی محلی تأثیر داشته است؟ در این باره بحث و گفت و گو کنید و برای نظرات خود شواهدی ارائه و استدلال کنید.

بله ، زیرا در هر منطقه ای بنابر موقعیت جغرافیایی و اقلیم منحصر به فرد ، نوع سکونت گاه (شهری،روستایی یا ایلی) ، نوعی از مناسبات فرهنگی ، آداب و رسوم ، معماری ، وضعیت اقتصادی و شیوه درآمد ( مانند کشاورزی ، دامداری ، صنایع دستی و…) وجود دارد که با سایر مناطق متفاوت است. برای مثال : آداب و رسوم کوچ نشینان (مثلا ایل قشقایی) با روستانشینان (مثلا کشاورزان گیلان) متفاوت است.

فعالیت ۶ صفحات ۹ و ۱۰ : استنباط و تحلیل شواهد و مدارک
متن زیر از گلستان سعدی نوشته شده در سال 656 ق است. آن را بخوانید و به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهید.
بازرگانی را دیدم که صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده و خدمت کار. شبی در جزیره کیش مرا به حجره خویش درآورد. همه شب نیارمید از سخنان پریشان گفتن، که فلان انبازم (شریک. در برخی از نسخه ها انبار آمده به معنی جای ذخیره کردن کالا) به ترکستان و فلان بضاعت به هندوستان است و این قباله ی (سند) فلان زمین است و فلان چیز را فلان ضمین (ضامن). گاه گفتی خاطر اسکندریه دارم که هوایی خوش است. باز گفتی نه [که] دریا(ی) مغرب مشوش است.

سعدیا، سفر دیگر[م] در پیش است، اگر آن کرده شود، بقیت عمر خویش به گوشه ای بنشینم. گفتم آن کدام سفر است؟ گفت گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که شنیدم قیمتی عظیم دارد و از آن جا کاسه ی چینی به روم [آورم] و دیبای (پارچه ی ابریشمی ساخت روم) رومی به هند و فولاد هندی به حلب و آبگینه ی حلبی (آینه و شیشه ساخت حلب) به یمن و برُد یمانی (جامه ی نگارین خط دار) به پارس و زآن پس ترک تجارت کنم و به دکانی بنشینم. … انصاف از این ماخولیا (سودا، خیال خام)، چندان فروگفت که بیش طاقت گفتنش نماند. گفت: [ای سعدی]، تو هم سخن بگوی از آن ها که دیده ای و شنیده. گفتم:

آن شنیدستی که در اقصای غور /  بارسالاری بیفتاد از ستور
گفت چشم تنگ دنیا دوست را /  یا قناعت پرکند یا خاک گور

 (گلستان، ص 370 – 373)

1- به نظر شما اطلاعات مندرج در این متن در کدام حوزه تاریخی کاربرد دارد؟

جغرافیای تاریخی

2- چه تفاوتی میان محتوای این متن و متن های نقل شده در فعالیت های 1 و 3 وجود دارد؟

۲) در این متن گسترش روابط اقتصادی ایران و تنوع کالاها پرداخت شده اما در متن فعالیت ۱ اهمیت مدارک و مستندات بحث شده و در متن فعالیت ۳ هم دوره ای از تاریخ ایران را بیان کرده است.

3- به نظر شما بر اساس چه استدلالی می توان به این متن به عنوان یک شاهد و مدرک تاریخی استناد کرد؟

۳) اگر موضوع بررسی اوضاع اقتصادی ایران در آن دوره باشد می توان به متن استناد کرد

4- برداشت آزاد شما از متن چیست؟ استدلال کنید.

۴) در متن به خوبی تنوع کالایی را نشان داده و همچنین امنیت اقتصادی را نیز به خوبی نشان داده است.

جواب فعالیت ۷ صفحه ۱۱ تاریخ انسانی یازدهم

بررسی شواهد و مدارک
متن زیر از کتاب سیاست نامه ی خواجه نظام الملک توسی است، بعد از مطالعه ی دقیق آن به سؤالات زیر پاسخ دهید.
اندر تعظیم داشتن فرمان های عالی
نامه ها که از درگاه نویسند بسیارند و هرچه بسیار شد حرمتش برود، باید که تا مهمی نشود از مجلس عالی چیزی ننویسند و چون نویسند باید که حشمتش چنان باشد که کس را زهره ی آن نباشد که آن را از دست بنهد تا فرمان را پیش نبرد. اگر معلوم گردد که کسی به فرمان به چشم حقارت نگریسته است و اندر قیام کردن به سمع و طاعت کاهلی کرده است او را مالش بلیغ دهند، اگر چه از نزدیکان بود …» (سیاست نامه ص 101)

1- اطلاعات مندرج در این متن برای بازشناسی کدام حوزه از تاریخ سلجوقیان مفید است؟

۱) تاریخ سیاسی اجتماعی

2- از دیدگاه شما چرا باید سیاست نامه را به عنوان یک منبع تاریخی قلمداد نماییم؟

۲) زیرا یکی از افراد مهم حکومتی آن را بیان کرده و دقیقا نشان دهنده موقعیت سیاسی تاریخی حکومت ایران است.

جواب پرسش های نمونه صفحه ۱۲ درس یکم تاریخ انسانی یازدهم

1- منظور از منابع غیر نوشتاری چیست؟ توضیح دهید.

۱) منابع خمیر نوشتاری شامل سه دسته زیر میشوند : الف) بناهای تاریخی از گذشتگان مثل خار، تعدد جد… ب) کارهای دست انسان این آثار فرهنگ هنر و طرز فکر يذشتگان را نمایش میدهد پ) آثار شفاهی: برخی از خاطرات شفاهی گذشتگان که امروزه بیان میشود مانند لطيفه جدا شعرها این سخنان آداب و رسوم آنها را نشان می دهد.

2- تفاوت ها و شباهت های تاریخ های عمومی و سلسله ای را بیان کنید.

۲) در تاریخ عمومی تاریخ جهان از ابتدا آغاز میشود و شرح زندگی حضرت آدم و دیگر پیامبران می پردازد و بعد تاریخ ایران را از پادشاهی کیومرث آغاز و تا سلسله ساسانی ختم میکنند اما تاریخ سلسله ای کلیه فرمانروایان کوچک و بزرگ ثبت و نوشته میشوند

3- چرا سفرنامه ها از منابع مهم تاریخ نگاری محسوب می شوند؟

۳) سفرنامه در واقع از دیدگاه نشان دادن شرایط اجتماعی جامعه بسیار با ارزش است در سایر روشها به شرایط اجتماعی و نحوه زندگی مردم عادی پرداخته نمیشود

4- متون جغرافیایی چه نوع اطلاعاتی از گذشته ارائه می دهند؟

۴) این نوشته ها اطلاعات خوبی در رابطه با فرهنگ نوع معیشت، آب و هوا، وضعیت اقتصادی، وضعیت راهها و نظامی، بندر ها ، برج ها، درها، رودها ، شهر او حکومت ها محلی میگزارد.

5- به نظر شما از انواع گونه های منابع معرفی شده ی تاریخی کدام یک از اهمیت بیش تری برخوردارند؟ برای اثبات نظر خود چه استدلالی دارید؟

۵) تمامی گونه ها هر کدام در جای خود تاثیر مناسبی دارم و اطلاعات خوبی در اختیار میگزارند.

⚡️ اگر سوالی در رابطه با جواب فعالیت ها و پرسش های نمونه درس ۱ تاریخ انسانی یازدهم دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید. همچنین جهت مشاهده گام به گام سایر درس های کتاب کافیست شماره درس را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو کنید.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب