جواب فکر کنید و پرسش های نمونه درس ۲۵ تاریخ یازدهمپاسخنامه فکر کنید و پرسش های نمونه درس بیست و پنجم (۲۵) کتاب تاریخ پایه یازدهم برای رشته های علوم تجربی و ریاضی از درس «آرمان ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی» را در ادامه در بخش‌ آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز عزیز قرار داده ایم.

مطلب پیشنهادی: جواب فکر کنید و پرسش های نمونه درس ۲۴ تاریخ یازدهم

پاسخ سوال های درس بیست و پنجم تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید و پرسش های نمونه درس ۲۵ تاریخ یازدهمجواب فکر کنید و پرسش های نمونه درس ۲۵ تاریخ یازدهم

پاسخ فکر کنید و پاسخ دهید صفحه ۲۲۲ تاریخ یازدهم

چرا امام خمینی استقلال فکری را شرط اول استقلال مملکت معرفی کرده است؟
امام خمینی (ره) معتقد بودند که مردم در صورت دستیابی به استقلال فکری می توانند به استقلال سیاسی و فرهنگی و سایر ابعاد استقلال دست یابند و در مقابل شرق و غرب بایستند. امام خمینی (ره) می فرمایند باید سالها تلاش کنیم تا خطرات ثانی خود را تغییر دهیم و سربلند باشیم و روی پای خود بایستیم و مستقل شویم و دیگر نیازی به شرق و غرب نداشته باشیم. اگر این کار را انجام دهیم هیچکس و هیچ قدرتی نمی تواند به ما ضربه بزند.

جواب پرسش های نمونه صفحه ۲۳۴ تاریخ یازدهم درس ۲۵

۱- منظور از استقلال سیاسی، استقلال فکری و استقلال اقتصادی چیست؟
منظور از استقلال فکری اعتماد به نفس و اتکا به خود و عدم پذیرش برتری بیگانگان است و معنای استقلال سیاسی تابع دستاوردهای و مداخله بیگانگان نباشند و منظور از استقلال اقتصادی نداشتن وابستگی در ابعاد مختلف اقتصادی است.

۲- انقلاب اسلامی از جنبه‌ی سیاسی در داخل کشور چه دست آوردهایی داشته است؟
تدوین قانون اساسی، تغییر رژیم دیکتاتوری شاهنشاهی، پیوند دین و سیاست، استقرار جمهوری اسلامی، استقلال سیاسی، رشد سیاسی مردم و شکست عظمت قدرتهای سلطه گر خارجی.

۳- ولایت فقیه به عنوان هسته‌ی مرکزی نظام جمهوری اسلامی چه نوع مشروعیتی دارد؟
دارای مشروعیت الهی است که با پذیرش مردم محقق و عینیت می یابد.

۴- سه مورد از دست آوردهای بزرگ اقتصادی انقلاب اسلامی را بنویسید.
تلاش برای جلوگیری از خام فروشی، توجه به توسعه روستایی، توجه به صنایع سنگین و زیرساخت ها.

۵- در زمینه‌ی فناوری هسته ای، انقلاب اسلامی چه دست آوردهایی داشته است؟
دست یابی به چرخه کامل سوخت هسته ای طراحی و تولید نسل جدید سانترفیوژها.

???? در این بخش جواب فکر کنید و پرسش های نمونه درس ۲۵ تاریخ یازدهم از صفحه ۲۲۲ و ۲۳۴ را به صورت کامل بررسی کردیم اگر سوالی دارید از بخش نظرات بپرسید. دانش آموز عزیز برای دیدن گام به گام بقیه درس های کتاب شماره آن را به همراه کلمه ماگرتا در گوگل جست و جو کنید.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب