جواب نوشتن و خودارزیابی درس نهم راز موفقیت فارسی نهمجواب نوشتن و خودارزیابی درس نهم راز موفقیت فارسی نهم ؛ در این نوشته از بخش آموزش و پرورش ماگرتا به پاسخ و جواب سوالات تمرین های خودارزیابی و گفت و گو و نوشتن صفحه ۷۱ ، ۷۲ و ۷۳ درس ۹ نهم راز موفقیت کتاب ادبیات فارسی نهم متوسطه اول پرداخته ایم. در ادامه با ما همراه باشید.

همچنین بخوانید: جواب خودارزیابی و نوشتن درس هشتم فارسی نهم

جواب نوشتن و خودارزیابی درس نهم راز موفقیت فارسی نهمجواب نوشتن و خودارزیابی درس نهم راز موفقیت فارسی نهم

جواب خودارزیابی صفحه 71 درس 9 راز موفقیت فارسی نهم

۱) چرا هم کلاسی خواجه نصیر به او لقب «کوه آهن» داد؟

پاسخ: چون معتقد بود خستگی را نمی شناسد و با اینکه دوازده سال بیشتر ندارد، نیمی از روز را در محضر یک استاد و نیمی دیگر را در محضر استاد دیگری می گذراند، ولی آثار خستگی در چهره اش نمایان نمی شود.

۲) ویژگی های اخلاقی ابوریحان و خواجه نصیر را مقایسه کنید.

پاسخ: هر دو بزرگوار پشتکار و همت زیادی در یادگیری علم و دانش داشتند؛ هر دو دنباله رو مسئله های علمی بودند؛ هر دو خواستار دانستن علم بودند تا خواندن آن. یاد گرفتن مشاقانه مسائل علمی، یادگیری در همه حال و در همه وضعیت ها و در همه شرایط.

۳) به نظر شما راز موفقیت، در زندگی امروز، چیست؟

پاسخ: داشتن برنامه ریزی، تفکر کردن، خود باوری و اعتماد به نفس و همچنین تلاش و کوشش همراه با ایمان بخدا.

جواب گفت و گو صفحه 72 درس نهم فارسی نهم

۱) خود را به جای خواجه نصیرالدین توسی بگذارید و از زبان او علت های موفقیتش را بیان کنید.

پاسخ: من به خاطر استفاده از زمان مناسب کودکی برای استفاده از حضور چند استاد خوب و معتبر، مطالعه، تحقیق و بحث و مناظره برای دریافت پاسخ صحیح و مناسب، استراحت در حین مطالعه و بحث در مورد موضوعات مهم، یادگیری سریع و استفاده کامل از ۲۴ ساعت شبانه روز برای مطالعه، از یادگیری و مطالعه و استفاده از استادان صبور و دلسوز که بخشی از بحث را با او انجام می دادم. توجه به محیط اطرافم برای کشف پدیده ها و آفریده های طبیعی و برای رسیدن به خداشناسی و خودشناسی، هدفم این بوده است. هدفم از خواندن دانستن بود پس بسیار می خواندم و در گنجینه خودم نگه می دارم.

۲) داستان ابوریحان بیرونی را به صورت نمایش در کلاس اجرا کنید.

پاسخ: ابتدا کار را تقسیم کنید و به هر یک از دوستان و همکلاسی های خود نقشی اختصاص دهید. سپس مکالمه را به فرد یادآوری کنید، چند بار تمرین کنید و سپس بازی را انجام دهید.

پاسخ نوشتن صفحه 73 درس نهم فارسی نهم

۱) نوع رابطه معنایی (ترادف، تضاد) کلمه های زیر را مشخّص کنید.

جاهل، دانامتضادفراست، زیرکیمترادف
فروزان، بی‌فروغمتضادبلند آوازه، گمناممتضاد
نقره‌فام، سیمگونمترادفبحث، گفت‌وگومترادف

۲) مانند نمونه، جدول زیر را کامل کنید.

فعلزماننوعشمارشخصبن
شنیدمگذشتهسادهمفرداول شخصشنید
می‌خندیدیمگذشتهماضی استمراریجمعاول شخصخندد
گفته‌اندگذشتهماضی نقلیجمعسوم شخصگفت
بپرسیدحالمضارع التزامیجمعدوم شخصپرس
دارد می‌نویسدحالمضارع مستمرمفردسوم شخصنویس

۳) جمله زیر با کدام قسمت درس، ارتباط معنایی بیشتری دارد؟ دلیل آن را بنویسید.

«انسانِ بلند همت تا پایه‌ای بلند به دست نیاورد، از پای طلب ننشیند». (کلیله و دمنه)

پاسخ: بخش «اما هرچه بیشتر می‌آموخت، عشق و علاقه‌اش به دانش‌اندوزی نیز بیشتر می‌شد. به تشنه‌ای می‌مانست که ساعت‌ها در بیابانی خشک و زیر نور خورشید فروزان مانده است و سپس به آب می‌رسد؛ ولی هرچه از آن می‌نوشد، گویی تشنه‌تر می‌شود.»

۴) آرایه های هر عبارت را مشخّص کنید.

الف) هر روز درخت وجود نصیرالدین، پر بارتر می‌شد.

پاسخ: درخت وجود: تشبیه

ب) همه یک صدا نام او را بر زبان می‌راندند.

پاسخ: آرایه کنایه: بر زبان می‌راندند کنایه از بر زبان راندن کنایه از مشهور شدن

همچنین بخوانید: جواب خودارزیابی و نوشتن درس هفتم فارسی نهم

توجه: شما دانش آموزان پایه نهم متوسطه اول عزیز اگر می خواهید به راحتی به معنی کلمات و جواب سوال های کتاب فارسی نهم دسترسی داشته باشید، تنها کافیه جواب و معنی کلمات درس مورد نظرتان را به همراه عبارت « ماگرتا » در گوگل جست و جو کنید.

در انتها امیدواریم که جواب سوال های خودارزیابی ، گفت و گو و نوشتن صفحه 71 ، 72 و 73 درس نهم کتاب فارسی نهم ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و از آن استفاده و بهره برده باشید. سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. ????

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب