جواب صفحه ۵۳ ریاضی هشتم ⭐️ پاسخ کاردرکلاس و فعالیتجواب صفحه ۵۳ ریاضی هشتم : در این قسمت به حل گام به گام جواب کاردرکلاس و فعالیت صفحه 53 ریاضی هشتم متوسطه مربوط به ساده کردن عبارت های جبری از فصل ۴ جبر و معادله را برای تان کامل در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز فعال و کوشا آماده کرده ایم.

همچنین بخوانید : جواب فعالیت صفحه ۵۲ ریاضی هشتم

گام به گام صفحه ۵۳ ریاضی هشتمگام به گام صفحه ۵۳ ریاضی هشتم

جواب کاردرکلاس صفحه ۵۳ ریاضی هشتم

در پاسخ به کار در کلاس صفحه 53 ریاضی هشتم داریم :

1- در سال گذشته، ضرب یک عدد را در پرانتز با شکل زیر یاد گرفتید.

این تساوی چگونه به کمک شکل به دست آمده است؟ توضیح دهید.

با جدا کردن شکل ها از هم به ۵b و ۵a می رسیم.

عبارت‌های جبری زیر را ساده کنید.

جواب سوال ۱ کاردرکلاس صفحه ۵۳ ریاضی هشتم

2- شما همچنین جمع و تفریق جمله‌های متشابه (جمله‌هایی که همهٔ قسمت‌های حرفی آنها یکی هستند) را یاد گرفتید. جمله‌های متشابه را پیدا کنید.

جواب سوال ۲ کاردرکلاس صفحه ۵۳ ریاضی هشتم

جواب فعالیت صفحه ۵۳ ریاضی هشتم

در پاسخ به فعالیت صفحه 53 ریاضی هشتم داریم :

1- حاصل ضرب دو جمله را مانند نمونه به دست آورید. از کدام قانون ساده کردن عبارت‌های توان‌دار استفاده می‌کنید؟ توضیح دهید.

در ضرب اعداد توان‌دار پایه مساوی یکی از پایه را می‌نویسیم و توان‌ها را با هم جمع می‌کنیم.

جواب سوال ۱ فعالیت صفحه ۵۳ ریاضی هشتم

2- با توجه به شکل و مساوی بودن مساحت‌ها در دو قسمت، یک تساوی جبری نتیجه بگیرید.

با توجه به نتیجه‌ای که گرفته‌اید، ضرب‌های زیر را انجام دهید.

جواب سوال ۲ فعالیت صفحه ۵۳ ریاضی هشتم

3- با توجه به شکل و مساوی بودن مساحت‌ها در دو قسمت، تساوی جبری را کامل کنید.

جواب سوال ۳ فعالیت صفحه ۵۴ ریاضی هشتم

برای یافتن حاصل ضرب دو عبارت جبری، باید جمله‌های دو عبارت را در هم ضرب و سپس ساده کنید.

ادامه جواب سوال ۳ فعالیت صفحه ۵۴ ریاضی هشتم

✅ اگر در هر صفحه ای از کتاب ریاضی هشتم دبیرستان مشکل و یا ایراد درسی داشتید حتما برای ما در قسمت دیدگاه بنویسید تا ما در اسرع وقت بتوانیم به سوال شما پاسخ بدهیم و مشکلات درسی شما دانش آموزان پایه هشتمی های گرامی را حل نماییم.

⚠ نکته : برای حل مسائل ریاضی حتما قلم و کاغذ کنار در خود داشته باشید تا به تمرین کردن بپردازید تا کامل کتاب ریاضی را یاد بگیرید.

همچنین بخوانید : جواب فصل ۳ ریاضی هشتم

☑️ در این بخش جواب کاردرکلاس و فعالیت صفحه ۵۳ ریاضی هشتم را مرور کردیم، شما می توانید با اضافه کردن عبارت ماگرتا در آخر جستجوهای درسی تان در گوگل به بهترین پاسخ ها دسترسی پیدا کنید. اگر سوالی دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان و کارشناسان ما به آن پاسخ بدهند. ????????

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب