جواب فعالیت صفحه ۴۲ ریاضی هفتمجواب صفحه ۴۲ ریاضی هفتم : در این قسمت به حل گام به گام جواب فعالیت صفحه 42 ریاضی هفتم متوسطه اول مربوط به روابط بین پاره خط ها از فصل ۴ هندسه و استدلال است را برای تان کامل در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز فعال و ارزشمند آماده کرده ایم.

همچنین بخوانید : جواب فصل ۳ ریاضی هفتم

گام به گام صفحه ۴۲ ریاضی هفتمگام به گام صفحه ۴۲ ریاضی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۴۲ ریاضی هفتم

در جواب فعالیت صفحه 42 ریاضی هفتم داریم :

1- مانند نمونه‌ها شکل را با حروف انگلیسی نام گذاری کنید.

جواب سوال ۱ صفحه ۴۲ ریاضی هفتم

2- در شکل زیر نام خط‌ها، نیم خط‌ها و پاره خط‌ها را بنویسید و در صورت لزوم از راهبرد الگوسازی استفاده کنید.

جواب سوال ۲ صفحه ۴۲ ریاضی هفتم

خط: xy    zt
نیم خط: Cu   Cz   Ct   Bu   Bx   By   Ax   Ay
پاره خط: AB ، BC ، AC

3- در شکل مقابل نقاط B ،A و C روی یک خط قرار دارند.

رابطه‌های زیر را کامل کنید.

جواب سوال ۳ صفحه ۴۲ ریاضی هفتم

4- در شکل زیر نقاط B ،A و C روی یک خط قرار ندارند.

در نقاط B ،A و C یک مثلث تشکیل داده‌اند. این مثلث ABC نام دارد و آن را به صورت ABC یا ABC نمایش می دهیم.

رابطه‌های زیر را کامل کنید.

جواب سوال ۴ صفحه ۴۲ ریاضی هفتم

یک مثلث دلخواه دیگر رسم کنید و آن را ABC بنامید.

ادامه شکل جواب سوال ۴ صفحه ۴۲ ریاضی هفتم

آیا همین رابطه‌ها در آن مثلث هم برقرار است؟ بله

اگر در هر صفحه ای از کتاب ریاضی هفتم دبیرستان مشکل و یا ایراد درسی داشتید حتما برای ما در قسمت دیدگاه بنویسید تا ما در اسرع وقت بتوانیم به سوال شما پاسخ بدهیم و مشکلات درسی شما دانش آموزان پایه هفتمی های گرامی را حل نماییم.

⚠ نکته : برای حل مسائل ریاضی حتما قلم و کاغذ کنار در خود داشته باشید تا به تمرین کردن بپردازید تا کامل کتاب ریاضی را یاد بگیرید. این یکی از بهترین روش های یادگیری ریاضی هفتم است.

همچنین بخوانید : جواب فصل ۲ ریاضی هفتم

???? در این بخش جواب فعالیت صفحه ۴۲ ریاضی هفتم را مرور کردیم، شما می توانید با اضافه کردن عبارت ماگرتا در آخر جستجوهای درسی تان در گوگل به بهترین پاسخ ها دسترسی پیدا کنید. اگر سوالی دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان به آن پاسخ بدهند.????????

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب