جواب صفحه ۴۳ ریاضی هفتم ⭐️ کاردرکلاس و فعالیت با پاسخجواب صفحه ۴۳ ریاضی هفتم : در این قسمت به حل گام به گام جواب کاردرکلاس و فعالیت صفحه 43 ریاضی هفتم متوسطه اول مربوط به روابط بین پاره خط ها از فصل ۴ هندسه و استدلال است را برای تان کامل در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز فعال و ارزشمند آماده کرده ایم.

همچنین بخوانید : جواب فعالیت صفحه ۴۲ ریاضی هفتم

گام به گام صفحه ۴۳ ریاضی هفتمگام به گام صفحه ۴۳ ریاضی هفتم

جواب کاردرکلاس صفحه ۴۳ ریاضی هفتم

در جواب کار در کلاس صفحه 43 ریاضی هفتم داریم :

1- مانند نمونه رابطه‌های دیگری را بنویسید که در همه شکل‌ها برقرار باشد.

AB+AD>BD
BD+DE=BE

جواب سوال ۱ کاردرکلاس صفحه ۴۳ ریاضی هفتم

2- می‌دانیم AC=۲cm,AB=۷cm و DB=۴cm (cm مخفف سانتی‌متر است.)
یک رابطه جبری بنویسید و با جایگزین کردن عددها، طول پاره خط CD را به دست آورید.

ادامه جواب سوال ۱ کاردرکلاس صفحه ۴۳ ریاضی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۴۳ ریاضی هفتم

در پاسخ به فعالیت صفحه 43 ریاضی هفتم داریم :

1- پاره خط‌های مساوی را به صورت روبه رو در شکل مشخص می‌کنیم.
علامت‌ها نشان می‌دهند که: AB=AC

جواب سوال ۱ فعالیت صفحه ۴۳ ریاضی هفتم

در شکل مقابل M وسط پاره خط AB است.
اندازه کدام دو پاره خط با هم مساوی‌اند؟ AM=MB

تساوی این دو پاره خط را با علامت گذاری روی شکل نشان دهید. تساوی‌های زیر را با نوشتن عدد مناسب کامل کنید.

ادامه جواب سوال ۱ فعالیت صفحه ۴۳ ریاضی هفتم

2- در شکل زیر پاره خط‌های CD ،BC ،AB و DE با هم مساوی‌اند. طول کدام پاره خط‌ها برابر ۳AB است؟ 
جواب : BE,AD

طول کدام پاره خط‌ها برابر ۲AB است؟
پاسخ : CE,BD,AC

چند پاره خط در شکل روبه رو دیده می‌شود؟ 
جواب : 10 پاره خط:
AB – AC – AD – AE
BC – BD – BE
CD – CE
DE

3- با توجه به پاره خط‌هایی که در شکل زیر می‌بینید، اگر بدانیم AB=DC و DC=EF و EF<GH، ، رابطه‌های زیر را کامل کنید. (این علامت <== یعنی نتیجه می‌گیریم):

جواب سوال ۳ فعالیت صفحه ۴۳ ریاضی هفتم

4- مثلث ABC متساوی الساقین است؛ یعنی: AB=AC  نقطه M وسط AB و نقطه N وسط AC است.
چرا AN=AM؟

جواب سوال ۴ فعالیت صفحه ۴۳ ریاضی هفتم

???? اگر در هر صفحه ای از کتاب ریاضی هفتم دبیرستان مشکل و یا ایراد درسی داشتید حتما برای ما در قسمت دیدگاه بنویسید تا ما در اسرع وقت بتوانیم به سوال شما پاسخ بدهیم و مشکلات درسی شما دانش آموزان پایه هفتمی های گرامی را حل نماییم.

⚠ نکته : برای حل مسائل ریاضی حتما قلم و کاغذ کنار در خود داشته باشید تا به تمرین کردن بپردازید تا کامل کتاب ریاضی را یاد بگیرید. این یکی از بهترین روش های یادگیری ریاضی هفتم است.

???? در این بخش جواب کاردرکلاس و فعالیت صفحه ۴۳ ریاضی هفتم را مرور کردیم، شما می توانید با اضافه کردن عبارت ماگرتا در آخر جستجوهای درسی تان در گوگل به بهترین پاسخ ها دسترسی پیدا کنید. اگر سوالی دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان به آن پاسخ بدهند.????????

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب