جواب فعالیت های فصل هشتم علوم هشتم ☑️ صفحه ۶۵ تا ۷۵جواب فعالیت های فصل هشتم علوم هشتم ؛ در این نوشته با پاسخ و جواب گفت و گو کنید ، اطلاعات جمع آوری کنید و فعالیت های صفحه ۶۵ ، ۶۶ ، ۶۷ ، ۶۸ ، ۶۹ ، ۷۱ ، ۷۲ ، ۷۳ ، ۷۴ و ۷۵ درس فصل ۸ هشتم تولید مثل در جانداران کتاب علوم تجربی کلاس هشتم متوسطه اول آشنا می شوید. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فصل هفتم علوم هشتم

جواب فعالیت های فصل هشتم علوم هشتمجواب فعالیت های فصل هشتم علوم هشتم

پاسخ فعالیت های فصل 8 هشتم علوم تجربی هشتم

جدول جدول و سوال صفحه 65 فصل هشتم علوم هشتم

چه ویژگی‌ای در جانداران هست که سبب می‌شود، جمعیت یک نوع از آنها زیاد شود؟

پاسخ: تولید مثل

اگر افراد یک نوع جانور نتوانند تولید مثل کنند، چه اتفاقی می‌افتد؟

پاسخ: نسل آن جانور منقرض می شود.

جانداران متفاوتی که در اطراف شما وجود دارند، چگونه تکثیر می‌شوند؟

پاسخ: از طریق تغذیه و تولید مثل تکثیر می شوند.

در جدول ۱ تعدادی از ویژگی‌های جانداران آمده است. زیر هر ویژگی نقش آن را بنویسید. به نظر شما چه تفاوت اساسی بین تولید مثل و ویژگی های دیگر جانداران وجود دارد؟

پاسخ: تغذیه و تنفس و دفع موجب بقای جانور می شود، اما تولید مثل سبب بقای نسل جانور می شود.

ویژگیتغذیهتنفسدفعتولید مثل
نقش فراهم کردن ماده و انرژیتامین اکسیژن و ادامه حیات دفع مواد زائد و اضافی بقای نسل و تنوع موجودات

جواب فعالیت صفحه 66 فصل 8 علوم هشتم

وسایل و مواد لازم: ظرف شیشه‌ای، مخمر نانوایی، شکر، نمک، آب، قاشق چای‌خوری، میکروسکوپ، تیغه و تیغک.

مخمر نانوایی، قارچی تک یاخته‌ای است. به اندازهٔ یک قاشق چای‌خوری پودر مخمر نانوایی را به همراه مقدار اندکی شکر و نمک در ظرف شیشه‌ای بریزید. حدود ۵۰ میلی‌لیتر آب به آن اضافه کنید تا آب با پودر مخمر مخلوط شود. روی ظرف را بپوشانید و آن را در جای نسبتاً گرم قرار دهید. بعد از گذشت ده دقیقه آن را مشاهده و آنچه را می‌بینید، یادداشت کنید. قطره‌ای از این مخلوط را روی تیغه بگذارید و روی آن تیغک قرار دهید. نمونه را با میکروسکوپ مشاهده و شکل آنچه را می‌بینید، رسم کنید.

پاسخ: ظرف شیشه‌ای که حاوی مواد می باشد را در دمای ۱۷ تا ۲۵ درجه نگهداری می‌کنیم. می بینیم که تعدادی حباب روی محلول غلیظ تشکیل شده است. این حباب ها مربوط به گاز (دی اکسید کربن) تولید شده توسط مخمر نان است.

جواب گفت و گو کنید صفحه 66 فصل هشتم علوم هشتم

شکل رو به رو، مراحل رشد و تکثیر باکتری را نشان می‌دهد. با توجه به این شکل و آزمایش مربوط به مخمر، تولید مثل باکتری و مخمر را با هم مقایسه کنید.

پاسخ: باکتری ها به روش دونیم شدن تکثیر می شوند. این روش که نوعی تولید مثل غیر جنسی است ابتدا باکتری رشد می کند و پس از رشد کامل به دو نیم می شود. هر باکتری حاصل هم پس از رشد دو باره با پیدایش دیواره عرضی در قسمت میانی به دو نیم می شود. اما مخمرها به روش جوانه زدن زیاد می شوند. در این روش جاندار کاملا نصف نمی شود. بلکه برآمدگی در سطح بدنش به وجود می آید که به آن جوانه گویند جوانه رشد می کند و به جاندار کامل تبدیل می شود.

جواب فعالیت صفحه 67 فصل هشتم علوم هشتم

وسایل و مواد لازم: نان کپک زده، میکروسکوپ، تیغه و تیغک

قطره‌ای آب روی تیغه بگذارید. با استفاده از چیزی مانند سوزن یا خلال دندان، مقداری از کپک را از روی نان بردارید و به آرامی با آب روی تیغه مخلوط کنید. روی آن تیغک بگذارید و با میکروسکوپ مشاهده کنید. شکل چیزی را که می‌بینید، رسم کنید.

جواب فعالیت صفحه 67 فصل هشتم علوم هشتم

آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد چه عوامل محیطی در رشد کپک روی نان نقش مثبتی دارند؟

طراحی آزمایش: کمی نان یا خمیر را خیس کرده در کیسه ای بریزید و در جای تاریک و گرم قرار دهید. بعد از سه روز کپک ها روی آن رشد می کند. این کار را می توانیم با میوه ها نیز انجام دهید.

نتیجه گیری: عوامل محیطی مؤثر در رشد کپک‌ها: ۱) گرما ۲) هوا ۳) رطوبت ۴) محیط قندی یا چربی

پاسخ گفت و گو کنید صفحه 68 فصل هشتم علوم هشتم

معمولاً کپک‌ها ابتدا به شکل لکه‌های کوچک روی نان یا میوه دیده می‌شوند؛ اما با گذشت زمان این لکه‌ها بزرگ‌تر می‌شوند و سرانجام همهٔ سطح آنها را می‌پوشانند. چه استدلالی برای این مشاهده دارید؟

پاسخ: از آنجایی که کپک نان توسط هاگ ​​تکثیر می شود، هاگ ها به سرعت رشد می کنند و با جذب آب و قند در سطح نان ریشه می گیرند. سپس با تولید هاگدان ها، هاگ ها را روی سطح نان پخش می کنند.

پاسخ فعالیت صفحه 69 فصل هشتم علوم هشتم

شکل‌های زیر، تولید مثل غیرجنسی را در بعضی جانداران نشان می دهد. روش هر تولید مثل را زیر هر شکل بنویسید.

پاسخ فعالیت صفحه 69 فصل هشتم علوم هشتم

پاسخ: الف) هاگ‌زایی در قارچ‌ها ب) جوانه زدن هیدر پ) دونیم شدن

جواب فعالیت صفحه 69 فصل 8 علوم هشتم

پرورش‌دهندگان گل و گیاه، روش‌های متفاوتی برای ازدیاد (تکثیر) گیاهان به کار می‌برند. با این کار، آنها می‌توانند در مدتی کوتاه، تعداد فراوانی گل و گیاه تولید کنند. با مراجعه به مراکز پرورش گل و گیاه به طور گروهی این روش‌ها را از نزدیک مشاهده، و گزارشی در این باره تهیه کنید و درکلاس ارائه دهید.

پاسخ: روش‌های تکثیر و ازیاد گیاهان: ۱) با جدا کردن ساقه زیرزمینی یا پیاز گل ها: مثل زنبق، نرگس، گلایل
۲) با قلمه زدن مثل شمعدانی، بید، مو
۳) با پبوند زدن مثل گل سرخ، سیب، گردو
۴) با خواباندن یکی از شاخه‌ها مثل یاس، مو

جواب گفت و گو کنید صفحه 71 فصل هشتم علوم هشتم

با توجه به اینکه در تولیدمثل جنسی، دو کامه از دو فرد نر و ماده با هم ترکیب می‌شوند، آیا کامه‌ها می‌توانند حاصل تقسیم رِشتمان باشند؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید.

پاسخ: خیر، چون گامت ها حاصل تقسیم میوز هستند و تعداد کروموزوم های آنها نصف کروموزوم های سلول اولیه است. به عنوان مثال، در انسان، اسپرم و تخمک هر کدام دارای 23 کروموزوم هستند.

جواب فعالیت صفحه 71 فصل هشتم علوم هشتم

در یاخته تخم شکل ۹ محل تقسیم انجام می شود.
میتوز یا میوز

پاسخ: میتوز

اگر تقسیم کاستِمان وجود نداشت، آیا تولیدمثل جنسی امکان پذیر بود؟

پاسخ: خیر، چون گامت ها به وجود نمی آمدند

مرغ ها و خروس ها هر کدام در یاخته های بدن خود، ٧٨ کروموزوم دارند. گامت های نر و ماده این جانوران هر کدام چند کروموزوم دارند؟

پاسخ: ۳۹ کروموزوم

یاخته تخم آنها چند کروموزوم دارد؟

پاسخ: ۷۸ کروموزوم

پاسخ فعالیت صفحه 72 فصل هشتم علوم هشتم

اغلب پرندگان آشیانه میسازند و از تخم ها و زاده ها (فرزندان) خود نگهداری می کنند.

رشد تخم های قورباغه ها معمولا در آب انجام می شود و گاهی تخم های آنها به گیاهان درون آب می چسبند.

۱) پرنده ها برای مراقبت از تخم ها و سپس زاده هایشان چه کارهایی انجام می دهند؟

پاسخ: روی آنها می خوابند و با حرارت بدن خود تخم را به جنین تبدیل می کنند و پس از مراقبت از تخم هم از نوزاد مراقبت می کنند.

۲) به نظر شما، چرا در هر بار تولید مثل، تعداد تخم های قورباغه ها بسیار بیشتر از تعداد تخم های پرنده هاست؟

پاسخ: چون بسیاری از تخم های قورباغه توسط عوامل مختلف محیطی و موجودات دیگر از بین می روند. از این رو برای افزایش شانس تولید مثل، قورباغه تخم های زیادی می گذارد، تا برخی از آن ها به سن بلوغ برسند.

جواب فعالیت صفحه 73 فصل 8 علوم هشتم

بعضی دوقلوها همسان یعنی هم شکل و از یک جنس اند. شکل زیر چگونگی ایجاد دوقلوهای همسان را نشان می‌دهد. با توجه به شکل، علت همسان بودن دوقلوها را توضیح دهید.

جواب فعالیت صفحه 73 فصل 8 علوم هشتم

پاسخ: همان طور که در شکل مشصخ است، دوقلوهای همسان وقتی ایجاد می شوند که از یک تخم، دو توده سلولی تشکیل و از رشد هر توده سلولی، جنین مستقلی ایجاد می شود. در نتیجه این دوقلوها از یک جنس و همسان اند. همچنین اگر جدا شدن سلول ها در مرحله پیشرفته تری باشد، امکان به هم چسبیدگی دوقلوها در بخش هایی از بدن وجود دارد.

پاسخ فعالیت صفحه 74 فصل 8 علوم هشتم

تعدادی گل انتخاب و کاسبرگ‌ها و گلبرگ‌های آنها را مشخص کنید. چگونه آنها را تشخیص می‌دهید؟

پاسخ: هر گل دارای تعدادی گلبرگ به رنگ های مختلف است و گلبرگ ها و کاسبرگ گل ها متفاوت است. کاسبرگ ها سبز رنگ و گلبرگ ها رنگ های متفاوتی دارند. مثلا گلی که فقط پرچم یا مادگی داشته باشد را تک پایه می گویند.

پرچم‌ها را جدا و آنها را با ذره‌بین مشاهده کنید. دانه‌های گرده را همراه با قطره‌ای آب با میکروسکوپ مشاهده کنید. شکل دانه‌های گرده را رسم کنید. دانه‌های گرده را از کدام قسمت پرچم برداشتید؟ آیا دانهٔ گردهٔ گل‌هایی که دارید، یک رنگ و یک شکل‌اند؟

پاسخ: پوشش خارجی دانه گرده، پرزدار می باشد.

با استفاده از تیغ، مادگی را از طول برش دهید. این کار را با احتیاط انجام دهید. با استفاده از ذره‌بین قسمت‌های متفاوت مادگی را مشاهده، و به ویژگی‌های هر قسمت توجه کنید. آیا می‌توانید تخمک‌ها را در تخمدان ببینید؟ شکل اجزای مادگی را رسم کنید.

پاسخ فعالیت صفحه 74 فصل 8 علوم هشتم

جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 75 فصل هشتم علوم هشتم

به جز حشره‌ها، جانوران دیگری نیز به گرده افشانی گل‌ها کمک می‌کنند، گزارشی دربارهٔ چنین جانورانی تهیه کنید و در کلاس ارائه دهید. گزارش را می‌توانید به شکل تصویری ارائه دهید.

پاسخ: ۱) پرندگانی مانند مرغ مگس خوار که از شهد گل استفاده می کنند و باعث گرده افشانی می شوند.

۲) انسان با انتقال دانه های گرده از گیاهی به گیاه دیگر باعث گرده افشانی مصنوعی می شود.

۳) چسبیدن دانه های گرده به بدن برخی از حیوانات، مثل چسبیدن دانه ها به پشم یا کرک بدن حیوانات گیاه خوار.

۴) حشراتی مانند زنبور عسل می‌توانند طیف رنگی را مشاهده کنند و جذب گیاهانی که دارای این خاصیت هستند، می‌شوند و دانه گرده به بدن زنبورها می‌چسبد و گردافشانی صورت می‌گیرد. اما در اصل گردافشانی بیشتر به کمک باد هم صورت می‌گیرد.

جواب گفت و گو کنید صفحه 75 فصل 8 علوم هشتم

دو جمعیت از یک نوع جاندار در یک محیط زندگی می‌کنند. یک جمعیت حاصل تولید مثل غیرجنسی و جمعیت دیگر حاصل تولید مثل جنسی این جاندار است. اگر عوامل محیطی (مانند دما، رطوبت، غذا یا تغییر در عوامل زنده محیط مانند گسترش نوعی باکتری بیماری‌ زا) تغییر کنند، پیش‌بینی می‌کنید افراد کدام جمعیت، بیشتر در خطر از بین رفتن قرار گیرند؛ چرا؟ با مقایسهٔ دو نوع تولید مثل جنسی و غیرجنسی، مزایا و معایب هر کدام را توضیح دهید.

پاسخ: جمعیت جاندارانی که تولید مثل غیر جنسی دارند در خطر از بین رفتن دارند. زیرا تنوع ژنتیکی ندارند و همه از یک نوع هستند بنابر این اگر تحت شرایط نامساعد محیطی قرار بگیرند همه از بین می روند.

در تولید مثل جنسی تنوع وجود دارد امکان بقای نسل جانداران آن زیاد تر است و انرژی و ماده کم تری صرف ایجاد جاندار می شود و روش های مراقبت و نگهداری از جنین و نوزاد بیش تر است اما تعداد زاده ها کم تر است.

در تولید مثل غیر جنسی تنوع وجود ندارد و امکان سازگاری و بقای نسل جاندار ک تر است اما تعداد زاده ها بیش تر است در این روش از زاده ها مراقبت کمتری به عمل می آید و میزان مصرف ماده و انرزی برای تولید زاده ها زیاد است.

جواب فعالیت صفحه 75 فصل هشتم علوم هشتم

حشره‌هایی مانند زنبور در گرده افشانی نقش مهمی دارند. گرده‌های گل به بدن حشره می‌چسبند. درنتیجه حشره، گرده‌ها را از گلی به گل دیگر می‌برد. دربارهٔ ویژگی‌هایی که به گل‌ها کمک می‌کند تا حشره به طرف آنها برود، گفت‌وگو کنید.

پاسخ: برخی از گیاهان دارای گل های جلب کننده حشرات بوده و گرده به آسانی در اختیار حشرات قرار می گیرند. در این گروه گیاه با محرک های خاص حشره را به خود جلب می کند که این محرک ها تفاوتهایی جزئی با یکدیگر دارند و باعث شده که این رابطه اختصاصی تر شود.

رنگ های زرد ، آبی ، سبز ، و ارغوانی گلبرگ ها و بویژه انعکاس یا جذب نور ماوراء بنفش توسط آنها برای حشرات فوق العاده جذاب هستند. عطر و بو نیز در جلب حشرات نقش مهمی دارند. گیاهانی که برای گرده افشانی محتاج به حشرات هستند دارای گلهای درشت و آشکار هستند دانه های گرده درشت و چسبناک برخی گل ها هم به کمک حشرات پخش می شوند.

همچنین بخوانید: پاسخ فصل 6 ششم علوم هشتم

توجه: شما دانش آموزان عزیز اگر می خواهید به راحتی به جواب فعالیت های کتاب علوم هشتم دسترسی داشته باشید، تنها کافیه جواب فصل مورد نظرتان را به همراه عبارت « ماگرتا » در گوگل جست و جو کنید.

در این مقاله جواب همه فعالیت های درس فصل 8 هشتم ولید مثل در جانداران کتاب علوم هشتم را به صورت کامل بررسی کردیم، شما دانش آموزان عزیز می توانید از قسمت دیدگاه، نظرات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید. ????

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب