آیا تخمک آزاد شده در سونوگرافی مشخص میشود...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب