جواب صفحه ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ ریاضی سوم ⚡️ پاسخ مرور فصل ۳ عددهای کسریجواب صفحه ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ ریاضی سوم : در این قسمت به حل گام به گام جواب مرور فصل ۳ صفحه 58 و 59 و 60 ریاضی سوم دبستان مربوط به قسمت مرور فصل از فصل 3 عددهای کسری را برای تان کامل در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز فعال و عزیز آماده کرده ایم.

گام به گام مرور فصل ۳ ریاضی سومگام به گام مرور فصل ۳ ریاضی سوم

دسترسی به تمام جواب های فصل ۳ ریاضی سوم

برای دستیابی به حل تمامی فعالیت ها و کار در کلاس ها و تمرین های فصل سوم ریاضی پایه سوم روی لینک های زیر بزنید و وارد صفحه مورد نظر شوید :

جواب حل مسئله صفحه ۴۴ ریاضی سوم
جواب رسم شکل صفحه ۴۵ ریاضی سوم
جواب صفحه ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ ریاضی سوم ، پاسخ کسر
جواب صفحه ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ ریاضی سوم ، پاسخ کاربرد کسر در اندازه گیری
جواب صفحه ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ ریاضی سوم ، تساوی کسرها با پاسخ

جواب مرور فصل ۳ صفحه ۵۸ ریاضی سوم

در ادامه با حل سوال مرور فصل ۳ صفحه 58 ریاضی سوم ابتدایی داریم :

فرهنگ نوشتن :
۱ـ یک متر و ۲۵ سانتی متر برابر با ۱۲۵ سانتی متر است. توضیح دهید که عدد ۱۲۵ چگونه به دست می آید.

یک متر ۱۰۰ سانتی متر است و آن را با ۲۵ سانتی متر جمع می کنیم که مجموع آن ۱۲۵ سانتی متر می شود. سانتی متر ۱۲۵ = ۲۵ + ۱۰۰

۲ـ ۳۵۶۰ گرم یعنی ۳ کیلوگرم و ۵۶۰ گرم. توضیح دهید که این عددها چگونه به دست می آیند.

هر کیلوگرم ۱۰۰۰ گرم است ۳۰۰۰ گرم می شود ۳ کیلوگرم و ۵۶۰ گرم را هم کنار آن می نویسیم. ۵۶۰ گرم + ۳ کیلوگرم = ۳۵۶۰ گرم

تمرین صفحه ۵۸ ریاضی سوم

۱ـ کسرهای نوشته شده را روی هر ساعت نشان دهید. شکل های خود را با شکل های دوستان تان مقایسه کنید.

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۵۸ ریاضی سوم

۲ـ یک تکه کاغذ را به صورت زیر دوبار تا کنید. سپس آن را باز کنید و با خط کش روی خط های تای کاغذ خط بکشید. چند زاویه به وجود می آید؟ ۱۶ زاویه راست چه نوع زاویه ای؟ زاویه راست کاغذ به چند قسمت مساوی تقسیم شده است؟ ۴ قسمت مساوی

۳ـ الگوی زاویه ها را ادامه دهید.

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۵۸ ریاضی سوم

۴ـ از ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ را ۵۰ تا ۵۰ تا بنویسید.

۱۴۰۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۰۰ – ۱۲۵۰ – ۱۲۰۰ – ۱۱۵۰ – ۱۱۰۰ – ۱۰۵۰ – ۱۰۰۰

ادامه تمرین های صفحه ۵۹ ریاضی سوم

۵ـ شکل رو به رو چند زاویه دارد؟ زاویه ی راست آن را مشخص کنید.

۴ زاویه دارد. ۲ زاویه راست.

جواب سوال ۵ تمرین صفحه ۵۹ ریاضی سوم

۶ـ دهانه ی پرگار چقدر باز شده است؟ ۲ سانتی متر
با این پرگار یک دایره بکشید؛ شعاع آن چند سانتی متر است؟ ۲ سانتی متر

جواب سوال ۶ تمرین صفحه ۵۹ ریاضی سوم

۷ـ با پرگار دایره ای بکشید که مرکز آن نقطه ی «م» باشد و از نقطه ی «د» بگذرد.
این دایره را به صورت تقریبی به ٨ قسمت مساوی تقسیم کنید.

جواب سوال ۷ تمرین صفحه ۵۹ ریاضی سوم

۸ـ کدام یک از شکل های زیر به قسمت های مساوی تقسیم شده است؟ ۲ قسمت این شکل ها را رنگ کنید و کسر مربوط به آن را بنویسید.

جواب سوال ۸ تمرین صفحه ۵۹ ریاضی سوم

۹ـ چه کسری از این دایره نارنجی است؟ ۲/۶ دو ششم
چه کسری از آن سبز است؟ ۲/۶ دو ششم
چه کسری صورتی است؟ ۲/۶ دو ششم

۱۰ـ کسر ۱/۴ را ربع و کسر ۱/۲ را نیم می گوییم. زمان هایی را که ساعت ها نشان می دهند، با ربع و نیم بنویسید.

جواب سوال ۱۰ تمرین صفحه ۵۹ ریاضی سوم

جواب سرگرمی و معما صفحه ۶۰ ریاضی سوم

۱ـ شکل رو به رو را با چوب کبریت بسازید. چهار چوب کبریت را حرکت دهید تا دو مربع وجود آید.
( مربع ها هم اندازه نیستند.)

جواب سوال ۱ سرگرمی و معما صفحه ۶۰ ریاضی سوم

۲ـ سه چوب کبریت را حرکت دهید و جا به جا کنید تا چهار مربع یک اندازه به وجود آید.

جواب سوال ۲ سرگرمی و معما صفحه ۶۰ ریاضی سوم

۳ـ شش چوب کبریت را جا به جا کنید تا چهار مثلّث و یک شش ضلعی به وجود آید. در هر سؤال، شکلی را که به وجود می آید بکشید.

جواب سوال ۳ سرگرمی و معما صفحه ۶۰ ریاضی سوم

فرهنگ خواندن : منصور و امید قرار گذاشتند با هم شریک شوند. منصور به امید گفت: «سرمایه از من و کار از تو. در آخر هم نصف سودی که به دست میآوری، مال من باشد.» امید قبول کرد.
در پایان روز اول منصور پرسید: «امروز چقدر سود کردهای؟» امید پاسخ داد: «۸۰۰۰ تومان.» منصور گفت:

«نصف آن، یعنی ۴۰۰۰ تومان، مال من است. حالا چقدر برای تو مانده است؟» امید گفت: «۴۰۰۰ تومان.» منصور دوباره گفت: «پس نصف آن، یعنی ۲۰۰۰ تومان، مال من است.»

امید میخواست ۲۰۰۰ تومان دیگر به منصور بدهد اما با خود فکر کرد که اگر بخواهد هر بار نیمی از پولی را که به دست آورده است به منصور بدهد، کمکم باید همه ی آنچه را به دست می آورد، به او بدهد؛ آیا این نوع شریک شدن درست است؟ خیر چه اشکالی دارد؟

فقط یک بار باید سود پول نصف شود و باید ۴۰۰۰ تومان به منصور بدهد.

⚠ نکته : برای حل بهتر سوالات ریاضی حتما مداد و کاغذ در کنار خود داشته باشید تا با تمرین کردن بیشتر ، کتاب ریاضی را کامل یاد بگیرید.

همچنین بخوانید : جواب مرور فصل ۲ ریاضی سوم

⚡️ در این بخش جواب تمرین و سرگرمی و معما و مرور فصل ۳ عددهای کسری صفحه های ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ ریاضی سوم را مرور کردیم، شما می توانید با اضافه کردن عبارت ماگرتا در آخر جستجوهای درسی تان در گوگل به بهترین پاسخ ها دسترسی پیدا کنید. اگر سوالی دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید.????????

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب