جواب خودارزیابی و نوشتن درس 12 فارسی نهم ⚡️ پیام آور رحمتجواب خودارزیابی و نوشتن درس 12 دوازدهم فارسی نهم ؛ در این نوشته به پاسخ و جواب سوالات تمرین های خودارزیابی و گفت و گو و نوشتن صفحه ۹۴ ، ۹۵ و ۹۶ درس ۱۲ دوازدهم پیام آور رحمت کتاب ادبیات فارسی کلاس نهم متوسطه اول پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب نوشتن و خودارزیابی درس یازدهم فارسی نهم

جواب خودارزیابی و نوشتن درس 12 فارسی نهمجواب خودارزیابی و نوشتن درس 12 فارسی نهم

جواب خودارزیابی صفحه 94 درس دوازدهم فارسی نهم

۱) منظور از جمله «خداوند به دل‌ها و کردارتان می‌نگرد» چیست؟

پاسخ: خدا به همه چیز داناست و برای خدای متعال نیت و عمل بندگان خیلی مهم است نه ظاهر کار، شاید کارهایی که ظاهر خوبی دارند ولی در نیت برای خدا نیستند. و فقط ظاهرشان برای خدا است.

۲) این درس را با درس ششم (آداب زندگانی) مقایسه کنید و شباهت های آن را توضیح دهید.

پاسخ: هر دو به برخی از عادات و رسوم مهم زندگی اشاره دارند و از موارد رایج و مشابه می توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱) صراحت و سکوت ۲) کمک به دیگران در مشکلات و مصائب (رنج ها) ۳) انتخاب هم نشین و هم صحبت خوب ۴) صحبت نکردن درباره چیزی که علمش نداری

۳) بیت زیر با کدام بخش درس، ارتباط دارد؟

کمال است در نفس انسان، سَخُن / تو خود را به گفتار، ناقص مکن بوستان، سعدی

پاسخ: با بخش «ای ابوذر، اگر درباره چیزی که به آن علم نداری، از تو پرسیده شود، بگو نمی دانم تا از پیامدهای ناگوار آن در امان بمانی. ای ابوذر، به اندازه نیاز سخن بگو.» ارتباط دارد.

جواب گفتوگو صفحه 95 درس 12 فارسی نهم

۱) از رفتارهای پسندیده‌ای که در این درس خوانده‌اید، کدام رفتارها در مدرسه، کاربرد بیشتری دارد؟

پاسخ: توجه به درون و باطن افراد و انتخاب دوستان خوبی که رفتارشان بر رفتار و گفتار ما تأثیر می گذارد و به موقع و درست سخن گفتن، خوش صحبتی و کم حرف زدن، انتخاب هم نشین و هم صحبت و دوستان خوب، گشاده رویی، قهر کردن، رهایی از کار بد و گناه، کمک به دوستان و دیگران در بیماری ها و مشکلات آنها.

۲) هر گروه برای یکی از موضوع‌های رفتاری درس، داستان، خاطره یا حکایتی مناسب به کلاس عرضه کند.

پاسخ: موضوع خود را انتخاب کنید و داستان یا حکایتی را بر اساس موضوع انتخابی خود پیدا کنید. از بزرگترها بپرسید و یادداشت بنویسید یا خودتان داستانی در مورد موضوعات گفته شده بنویسید.

پاسخ نوشتن صفحه 96 درس دوازدهم فارسی نهم

۱) مترادف واژه‌های زیر را در متن درس بیابید و بنویسید.

خوشبختیسعادت
طنینآواز
بهره بردنغنیمت شمردن
متعالبلند مرتبه
آرزومندمشتاق
علمدانش

۲) مانند نمونه، جدول زیر را کامل کنید.

مصدرگذشتهٔ سادهگذشتهٔ استمراریگذشتهٔ مستمرگذشتهٔ بعیدگذشتهٔ التزامیگذشتهٔ نقلی
اول شخص مفرددوم شخص مفردسوم شخص مفرداول شخص جمعدوم شخص جمعسوم شخص جمع
خواندنخواندممی‌خواندیداشت می‌خواندخوانده بودمخوانده باشیدخوانده‌اند
گفتنگفتممی‌گفتیداشت می‌گفتگفته بودیمگفته باشیدگفته‌اند
شنیدنشنیدممی‌شنیدیداشت می‌شنیدشنیده بودیمشنیده باشیدشنیده‌اید
دیدندیدممی‌دیدیداشت می‌دیددیده بودیمدیده باشیددیده‌اید
گرفتنگرفتممی‌گرفتیداشت می‌گرفتگرفته بودیمگرفته باشیدگرفته‌اید
آوردنآوردممی‌آوردیداشت می‌آوردآورده بودیمآورده باشیدآورده‌اند

۳) با توجه به متن، گاهی اوقات تنهایی پسندیده است، در این باره، دو بند بنویسید.

پاسخ: تنهایی در جایی پسندیده است که آدمی در آن اوقات فکر و اندیشه کند و درباره زندگی خود و اطرافیانش فکر کند. در تنهایی بودن و به خود آمدن و در خود نگریستن بسیار ارزشمند است. اگر هنگام با هم بودن گناه می کنیم، غیبت و دروغ بر زبان جاری می کنیم. پس تنهایی نعمتی ارزشمند است که باید قدرش را بدانیم.

همچنین بخوانید: جواب فرصتی برای اندیشیدن صفحه ۹۰ فارسی نهم

توجه: شما دانش آموزان پایه نهم متوسطه اول عزیز اگر می خواهید به راحتی به معنی کلمات و جواب سوال های کتاب فارسی نهم دسترسی داشته باشید، تنها کافیه جواب و معنی کلمات درس مورد نظرتان را به همراه عبارت « ماگرتا » در گوگل جست و جو کنید.

در انتها امیدواریم که جواب خودارزیابی ، گفت و گو و نوشتن صفحه 94 ، 95 و 96 درس 12 دوازدهم فارسی نهم ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. ????

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب