جواب درس ۳ تاریخ یازدهم انسانی ☄️ اسلام در مکهجواب درس ۳ تاریخ یازدهم انسانی : گام به گام درس سوم تاریخ (۲) از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه پایه یازدهم رشته انسانی که شامل جواب فعالیت ها و پرسش های نمونه درس 3 اسلام در مکه از فصل دوم ظهور اسلام، حرکتی تازه در تاریخ بشر در صفحه های ۲۰ ، ۲۳ ، ۲۴ ، ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸ و ۲۹ است را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا آماده کرده ایم.

همچنین بخوانید : جواب درس ۲ تاریخ یازدهم انسانی

گام به گام درس ۳ تاریخ یازدهم انسانیگام به گام درس ۳ تاریخ یازدهم انسانی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۲۰ تاریخ انسانی یازدهم

تاكنون شنیده یا خوانده اید كه دوران پیش از اسلام سرزمین عربستان، به عصر جاهلیت معروف شده است. پیش از مطالعه ی درس، به صورت گروهی، مشخصه های عصر جاهلیت را به یاد آورده و یادداشت كنید و پس از تدریس مباحث این قسمت، نوشته های خود را بازبینی، اصلاح و تكمیل نمایید.

پاسخ : نظام قبیلگی ، ویژگی تعصب و روحیات عرب جاهلی ، عرب جاهلی و خرافات ، زنده به گور دختران

جواب فکر کنیم و پاسخ دهیم صفحه ۲۲ تاریخ انسانی یازدهم

هم فكری كنید و با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط اجتماعی شبه جزیره ی عربستان در دوران پیش از اسلام، چند دلیل برای شكل نگرفتن حكومت فراگیر در آن شبه جزیره بیان كنید.

ا-وجود نظام قبیله ای و عصبیت قبیله ای ۲- دوری از علم و سواد و تمدن و در نتیجه فقدان دستگاه و تشکیلات منسجم اداری ۳- فاصله زیاد شهرها و آبادی ها از یکدیگر ۴-شرایط طبیعی و اقلیمی آن منطقه که باعث پراکندگی جمعیت و مانع شکل گیری مراکز ثروت می شد.

جواب فعالیت ۲ صفحه ۲۳ تاریخ انسانی یازدهم

جست و جو و بررسی شواهد و مدارک

الف) با رجوع به قرآن كریم، ترجمه ی آیه ی 61 سوره عنكبوت و آیه ی 3 سوره زُمر را به دقت بخوانید و بگویید از دیدگاه قرآن:
 – الله چه جایگاهی در اعتقادات بت پرستان داشت؟

 –  دلیل و توجیه بت پرستان برای پرستش و نیایش بت ها چه بوده است؟

ترجمه آیه ۶۱ سوره عنکبوت اگر از مشرکان بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفرید و خورشید و ماه را رام ساخت؟ بی تردید خواهند گفت خدا

ب) نقد و ایراد شما بر دلیل و توجیه بت پرستان برای پرستش بت ها چیست؟

ترجمه آیه ۳ سوره زمر آنان که جای خدا سرپرست و معبودی برگزیدند ما آنان را جز برای اینکه ما را هر چه بیشتر به خدا نزدیک کنند نمیپرستیم

جواب فعالیت ۳ صفحه ۲۴ تاریخ انسانی یازدهم

بخشی از خطبه ی 26 نهج البلاغه را بخوانید و به پرسش مربوط به آن پاسخ دهید.
«همانا خداوند محمد (ص) را برانگیخت تا مردمان را بترساند و فرمان خدا را چنان که باید رساند. آن هنگام شما ای مردم عرب! بدترین آیین را برگزیده بودید و در بدترین سرای خزیده، منزل گاهتان سنگستان های ناهموار، هم نشینتان گرزه مارهای زهردار. آبتان تیره و ناگوار، خوراکتان گلو آزار. خون یک دیگر، ریزان، از خویشاوندان بریده و گریزان. بت هایتان همه جا برپا، پای تا سر آلوده به خطا». 
– به نظر شما منظور امام علی از گوش زد کردن وضعیت اعراب جاهلی به مسلمانان عرب چه بوده است؟

در اینجا حضرت علی (ع) با یادآوری آن دوران میخواهد وضعیت اسفناک آن ها قبل از آمدن اسلام را بازگو کند و برکاتی که اسلام برای آن ها داشته را با مقایسه آن زمان بیان نماید.

جواب فکر کنیم و پاسخ دهیم صفحه ۲۴ تاریخ انسانی یازدهم

با هم فکری، نمونه یا نمونه هایی از فرهنگ و اخلاق جاهلی را در جوامع کنونی شناسایی و به طور مستدل بیان كنید.

جواب فعالیت ۴ صفحه ۲۶ تاریخ انسانی یازدهم

با بررسی و مطالعه ی دقیق ترجمه ی آیات فوق بگویید:

الف) هدف و وسیله ی دعوت الهی در این آیات چیست؟

الف) اعتقاد به خداوند از طریق آگاهی و علم به آیات و نشانه های خداوند ممکن است.

ب) به نظر شما معنا و مفهوم نخستین آیات نازل شده بر پیامبر، از چه جهتی در تاریخ اسلام اهمیت دارد؟

ب) هدف بیان علم و علم آموزی در زمان و مکانی که برای علم ارزشی قائل نمی شدند.

جواب فعالیت ۵ صفحه ۲۷ تاریخ انسانی یازدهم

جست و جو و بررسی شواهد و مدارک
تأمل در فهرست مسلمانانِ نخستین نشان می دهد كه بیش تر آنان شامل دو گروه می شدند. یک گروه جوانان متعلق به خاندان با نفوذ و اشرافی قریش و گروه دیگر فقیران و مستضعفان مكه بودند.
طبیعی است كسانی كه از چهل سال بالاتر بوده اند به حكم طبیعت سن، محافظه كار بوده اند و به زمان گذشته تعلق داشته اند و دست كشیدن و روی گردانیدن ایشان از دین و سنت آباء و اجداد كاری سخت و دشوار بوده است؛ بر خلاف جوانان كه ذهن و قلبشان بیش تر و بهتر مستعد پذیرفتن افكار و عقاید جدید بوده است. این معنا در همه ی انقلاب های فكری و دینی و اجتماعی كم و بیش صادق است.
اما مستضعفان وضع دیگری داشته اند. مقصود از مستضعفان در مكه ی آن روز، كسانی بودند كه برده و یا آزاد كرده به شمار می رفتند.
دسته ی دیگری از مستضعفان افرادی بودند كه به مناسبتی از قوم و قبیله ی خود جدا شده و در مكه زندگی می كردند. اینان ناچار بودند برای حفظ جان و مال خود تحت حمایت یكی از اشراف یا طایفه ها و قبیله های آن شهر قرار گیرند و موقعیت و منزلت اجتماعی پایین تری داشتند. عمّاربن یاسر، مادرش سُمیّه، بِلال بن رَباح، ابوذر غفاری و … از جمله ی نخستین مستضعفانی بودند كه اسلام آوردند» (زریاب خویی، سیره رسول الله، ص 117  128 ؛ با اندكی تلخیص).

الف) به نظر شما، آیا دیدگاه نویسنده برای پیش گامی جوانان در پذیرش دعوت رسول خدا، قابل پذیرش است؟ چرا؟
بله چون آنهایی که پیر تر هستند بر اعتقادات اشتباه خود مسرتر هستند اما جوانان آمادگی و علاقه بیشتری به شنیدم موارد جدید دارند

ب) دلیل و استدلال شما برای پیش تازی فقیران و مستضعفان در اسلام آوردن چیست؟
دلیل اصلی آن اینست که همه انسان ها در مقابل دین برابرند و ثروت تاثیری بر برتری ندارد و چون در گذشته ثروتمندان مهمترم بودند با امدن اسلام همگی برابر شدن و فقیران همسطح مابقی قرار گرفتند.

جواب فعالیت ۶ صفحه ۲۸ تاریخ انسانی یازدهم

جست و جو و بررسی شواهد و مدارک
با استفاده از فهرست سوره های قرآن، سوره ای را كه مربوط به ابولهب است پیدا كنید و ترجمه ی آن را در كلاس بخوانید.

جواب فکر کنیم و پاسخ دهیم صفحه ۲۹ تاریخ انسانی یازدهم

الف) به نظر شما چرا مشرکان، معاهده ی تحریم اجتماعی و اقتصادی بنی هاشم را بر دیوار کعبه آویختند؟
زیرا هیچ دسترسی و نفوذی به آن جا نبود و حتی حشرات موذی هم نمی توانستند به آنجا رخنه کنند.

ب) پس از هم فکری توضیح دهید که تحریم اجتماعی و اقتصادی بنی هاشم چگونه پایان یافت؟

پیامبر (ص) و بنی‌هاشم و به تعبیری محاصره شدگان، در ایام حج و عمره، در ماه‌های ذیحجه و رجب می‌توانستند با افرادی که از نقاط مختلف برای انجام مناسک حج و عمره آمده بودند گفت‌وگویی داشته باشند. اما در صورتی که خرید و فروشی انجام می‌شد اموال آنان را مصادره می‌کردند. این فشار به حدی رسید که شب‌ها صدای بچه‌های بنی‌هاشم که از گرسنگی گریه می‌کردند، مکیان سنگدل را آزار می‌داد.

تا اینکه بر اثر صبر، نوبت ظفر آمد و جبرئیل برای پیامبر (ص) خبری آورد که موریانه پیمان‌نامه را از بین برده است. حضرت ماجرا را به ابوطالب اطلاع داد. ابوطالب نزد مکیان رفت و ماجرا را بازگو کرد. مکیان شرطی گذاشتند که در صورتی پذیرای باز کردن پیمان نامه خواهیم بود که اگر از بین نرفته باشد، ایشان را تحویل ما دهید! تا او را به قتل برسانیم. ابوطالب شرط را خدمت پیامبر (ص) بیان داشت؛ و پاسخ شنید شرط را بپذیرید، فرشته وحی خبر را آورده است.

بزرگان مکه گردهم جمع شدند و بسته را آوردند. همگی گواهی دادند بسته باز نشده است. بسته در مقابل چشم هم‌پیمانان باز شد و آثاری از نوشته‌ها در متن باقی نمانده بود!. موریانه نوشته‌ها را از بین برده بود و عملا پیمان‌نامه باطل شد و بنی‌هاشم از تحریم همه جانبه مکیان رها شدند و به خانه‌های خود بازگشت.

جواب پرسش های نمونه صفحه ۲۹ درس سوم تاریخ انسانی یازدهم

1- تأثیر عوامل جغرافیایی و اقلیمی را بر وضعیت اقتصادی و مشاغل ساكنان شبه جزیره ی عربستان به هنگام ظهور اسلام توضیح دهید.

۱) در این شبه جزیره بخش اعظمش صحرا و بیابان خشک میباشد به همین دلیل شغل بسیاری از مردمان دامداری بوده است و در بعضی مناطق به دلیل وجود آب کشاورزی نیز رونق داشته است.

2- مفهوم جاهلیت را شرح دهید و سه مورد از مصادیق فرهنگ و اخلاق جاهلی اعراب در دوران پیش از اسلام را ذكر كنید.

۲) جاهلیت آن زمان به معنی بدون حلم بودن نیست بلکه منظور فرهنگ و اخلاق بد و خشن و اعتقادات بی خردانه بوده است از جمله این فرهنگ پایین می توان به بت پرستی تعصب قبیله ای ، مقام پایین زن، ارزشمند بودن غارت کردن

3- دلیل بیاورید كه چرا سران قریش در مكه با اسلام و پیامبر به دشمنی و مخالفت پرداختند.

۳) بیشتر آنها با تصور اینکه موقعیت تجاری خودشان و شهرشان به خطر می افتد مخالفت کردند و میگفتند اگر به اسلام روی بیاورند ساکنان سایر شهر ها با آنها تجارت نمیکنند همچنین اختلاف طایفه با طايفه حضرت رسول (ص) نیز تاثیر گزار بوده است.

4- اندیشه ی خروج از مكه چرا و چگونه به ذهن پیامبر و مسلمانان راه یافت؟ نمونه های دیگری از هجرت های مهم در تاریخ اسلام را بیان كنید.

۴) بعد از تحریم اقتصادی پیامبر در سال دهم بعثت حضرت خدیجه و ابوطالب از دنیا رفتند در واقع این دو نفر حامیان بزرگ پیامبر بودند که با درگذشت آنها فشار قريشان بر او زیاد شد تا جایی که فکر مهاجرت افتادند هجرت اما حسین (ع) از مدینه به کوفه

5- مآخذی را كه در این درس به آن ها استناد شده، استخراج و در دو دسته ی منابع و مطالعات (تحقیقات) طبقه بندی نمایید.

۵) تاریخ طبری – تاریخ یعقوبی دسیره ابن اسحاق منابع: قران نهج البلاقه السيره النبويه ابن هشام مطالعات تاریخ طبری تاریخ يعقوبي الكامل (ابن اثیر)

همچنین بخوانید : جواب درس ۱ تاریخ یازدهم انسانی

⚡️ اگر سوالی در رابطه با جواب فعالیت ها و پرسش های نمونه درس ۳ تاریخ انسانی یازدهم دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید. همچنین جهت مشاهده گام به گام سایر درس های کتاب کافیست شماره درس را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو کنید.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب