رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1400معرفی رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1400معرفی رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1400رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1400

وزارت آموزش و پرورش برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود علاوه بر جذب مستقیم معلمان از دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، از طریق آزمون استخدامی نیز اقدام به جذب متقاضیان می کند. پس از مشخص شدن زمان ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 1400، متقاضیانی که قصد ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش را دارند به دنبال آگاهی از رشته های مورد نیاز این وزارت خانه برای استخدام می باشند. افراد واجد شرایط ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش، بایستی در زمان مشخص شده و از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org نام نویسی خود را در رشته مورد نظر به انجام برسانند.

تنها داوطلبانی مجاز به ثبت نام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش هستند که رشته تحصیلی آن ها مطابق با رشته های مندرج در دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1400 باشد.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب