جواب فعالیت و کاردرکلاس صفحه ۱۳۶ ریاضی پنجمجواب صفحه 136 ریاضی پنجم: در این نوشته به فعالیت‌ها و کاردرکلاس صفحه ۱۳۶ ریاضی پنجم از فصل ۷ آمار و احتمال پاسخ داده ایم، جهت مشاهده با آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

مطلب پیشنهادی: جواب کاردرکلاس صفحه ۱۳۵ ریاضی پنجم

جواب فعالیت و کاردرکلاس صفحه ۱۳۶ ریاضی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۳۶ ریاضی پنجم

۱- یک گروه دونفره تشکیل دهید؛ یک سکه و یک مهره بردارید و بازی زیر را انجام دهید.

راهنمای حل فعالیت صفحه 136 ریاضی پنجم ابتدایی
کنار هم بنشینید و مشخص کنید که کدام یک از شما بازیکن سمت راست است و کدامیک بازیکن سمت چپ.مهره را در خانه‌ی وسط قرار دهید.سکه را بیندازید؛ اگر رو آمد، مهره را یک خانه به سمت راست حرکت دهید و اگر پشت آمد، مهره را یک خانه
به سمت چپ ببرید.برنده‌ی بازی کسی است که مهره، زودتر به خانه‌ی او برسد.نتیجه‌ی بازی را در کلاس اعلام کنید و آن را با نتیجه‌ی گروه های دیگر مقایسه کنید.

این بازی یک بازی شانسی است. در یک بازی شانسی، اگر احتمال برنده شدن بازیکنان مساوی باشد، می گوییم
بازی عادلانه است. به نظر شما آیا این بازی عادلانه است؟

جواب: بله، زیرا به احتمال برابر سکه «رو» یا «پشت» می آید و در نتیجه در هر مرحله از بازی، احتمال این که مهره به سمت چپ یا راست حرکت کند، با هم برابر و نهایتا شانس بردن هر دو بازیکن باهم برابر خواهد بود.

پاسخ کاردرکلاس صفحه ۱۳۶ ریاضی پنجم دبستان

۱- بازی های عادلانه را با عالمت ✔️ مشخص کنید و در بازی های ناعادلانه، بنویسید که احتمال بردن کدام بازیکن بیشتر است.

الف) سکه را می اندازیم؛ اگر رو آمد، بازیکن اول برنده است و در غیر این صورت، بازیکن دوم.
عادلانه است.

ب) تاس می اندازیم؛ اگر ۱،۲،۳ یا ۴ آمد، بازیکن اول برنده است و در غیر این صورت، بازیکن دوم.
ناعادلانه است و احتمال بردن نفر اول بیشتر است.

پ) عقربه‌ی چرخنده‌ی رو به رو را می چرخانیم؛ اگر روی سبز ایستاد، بازیکن اول برنده است و اگر روی بنفش ایستاد، بازیکن دوم. عادلانه است.

ت) عقربه‌ی چرخنده‌ی رو به رو را می چرخانیم؛ اگر روی سبز ایستاد، بازیکن اول برنده است و در غیر این صورت، بازیکن دوم. ناعادلانه است و احتمال بردن نفر دوم بیشتر است.

۲- می خواهیم ۲۰ تیله را در یک کیسه قرار دهیم و بدون نگاه کردن به داخل کیسه، یک تیله را برداریم. اگر تیله آبی بود، بازیکن اول برنده است و اگر سبز بود، بازیکن دوم. چند تیله از هر رنگ در کیسه قرار دهیم تا بازی عادلانه باشد؟

حل سوالات کاردرکلاس صفحه  136 ریاضی پنجم دبستان فصل آمار و احتمال

جواب: چون بازی عادلانه است، باید از هر دو رنگ به تعداد مساوی در کیسه قرار دهیم.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت صفحه ۱۳۴ ریاضی پنجم

???? در این نوشته جواب فعالیت و کاردرکلاس صفحه ۱۳۶ ریاضی پنجم را مرور کردیم، جهت مشاهده گام به گام سایر تمرین های کتاب کافیست شماره صفحه آن را به همراه عبارت «ماگرتا» در گوگل جست و جو نمایید. همچنین شما می توانید این کار را برای سایر کتاب های درسی‌تان نیز انجام دهید.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب