۲ سال است وسط سینه ام قرمز شده و گاهی به شدت خارش دارد...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب