فشارم گاهی ۱۳ و گاهی ۹، آیا دارای فشارخون بالا هستم؟...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب