۶۰ ساله – فشارم بالاست بیشتر ۱۴ بعضی وقت‌ها هم ۱۵ یا ۱۶ است...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب