آموزش کادوپیچی هدیه به شکل مارپیچآموزش کادوپیچیآموزش کادوپیچی

آموزش کادو پیچ کردن هدیه به صورت مارپیچ

کادو کردن هدیه و تزئین آن یکی از روش ها و آداب هدیه دادن است. کادو کردن هدیه نشان می دهد که ما ارزش و احترام زیادی برای فرد هدیه دهنده قائل هستیم ، همچنین از ذوق و سلیقه او خبر می دهد.

مارپیچ کردن کادو، یکی از این روش های کادو کردن هدیه است. در این نوع کادوپیچی، نوارها به صورت مارپیچ از کنار جعبه آویزان خواهند بود. در این بخش از دنیای مد جالبز طریقه آموزش کادو پیچ کردن هدیه به صورت مارپیچ را آورده ایم.

آموزش کادوپیچیآموزش کادوپیچی

چطور مارپیچی کادو کنیم؟

ابزار و وسایل مورد نیاز:

کاغذ کادونوارچسبقیچی

طریقه ساخت :

برای کادو کردن جعبه ای به ابعاد ۱۰x10x7.5 سانتی متر کاغذ کادو را اینگونه ببرید :

۱. دو نوار ۲۲.۵x 2.5 سانتی متری ببرید و انتهای نوارهای آن را به شکل v درآورید. با چسب وسط یکی از نوارها را روی جعبه بچسبانید. دو طرف نوار را به شکل شل به لبه جعبه بچسبانید. سپس نوار دوم را به شکل ضربدری روی آن قرار دهید و دو طرف نوار را مانند نوار قبلی به لبه های جعبه بچسبانید.

۲. چهار نوار ۳۷.۵x 0/6 سانتی متری ببرید و انتهای نوارها را به شکل v درآورید. وسط آن ها را به دو نوار پهن قبلی بچسبانید.

آموزش کادوپیچی مارپیچآموزش کادوپیچی مارپیچ

۳. دو نوار ۲۲.۵x 1.25 سانتی متری را بریده و انتهای نوارها را چسب بزنید تا شبیه دایره شود. با فشار دادن ابتدا و انتهای آن ها نوارها شکل پاپیون به خود می گیرند. داخل آن ها را چسب زده و روی نوارهای باریک عمود بر هم بچسبانید.

۴. دو نوار را به اندازه ۲۲.۵x 0/6 ببرید و به صورت حلقه های بزرگ درآورید. این نوارها را عمودی روی پاپیون ها بچسبانید.

۵. یک نوار ۷.۵x 1.85 سانتی متری ببرید و آنها را به صورت حلقه داخل دو حلقه قبلی جا دهید.

۶. دو نوار ۱۵x 0/6 سانتی متری ببریدو آنها را از وسط نصف کنید و انتهایشان را به شکل v درآورید به کناره های جعبه به صورت s بچسبانید. یک طرف آن را با چسب روی انتهای نوار پهن بچسبانید و ۱/۳ مانده به انتهای آن را به پایین جعبه چسبانده تا انتهای روبان روی زمین قرار بگیرد.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب