جدول برنامه مدرسه تلویزیونی ایران امروز 7 بهمن. . . . . . . . . . . . .

به گزارش تیزلند، جزئیات برنامه مدرسه تلویزیونی امروز 5شنبه 7 بهمن از شبکه‌های صدا و سیما برای تمام دانش‌آموزان به شرح زیر اعلام شد:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش :

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ چرم دوزی - مشترک همه پایه‌ها - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا۹:۰۰ طراحی و نقاشی فرش - مشترک همه پایه‌ها - شاخه فنی و حرفه‌ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت  ۱۳:۴۵ تا ١۴:۰۵ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١۴:۰۸ تا ۱۴:۲۸ سواد دیجیتال

ساعت ۱۴:۳۲تا ۱۵:۵۲ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۴:۵۵ تا ۱۵:۱۵ فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۵:۱۸ تا ۱۵:۳۸ بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ۱۵:۴۰ تا۱۶:۰۰ بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ کار و فناوری پایه هفتم

ساعت۱۶:۳۰ تا۱۷:۰۰ کار و فناوری پایه هشتم

ساعت ١۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰ کار و فناوری پایه نهم

متوسطه دوم :

 ساعت ١۷:۳۰ تا۱۷:۵۰ شیمی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

 ساعت ۱۷:۵۰ تا ١۸:۱۰ زیست شناسی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۱۰ تا ۱۸:۳۵ شیمی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۳۵ تا ۱۹:۰۰ زیست شناسی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

شبکه قران:

ساعت ۸ درس اصول عقاید ۱ رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰ درس تاریخ اسلام۱ رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۱ درس هدیه های آسمانی پایه ششم دبستان

ساعت۱۱:۲۰ درس اموزش قران پایه ششم

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران در شبکه امید 

حل تمرین

ساعت ١٠:٣٠

درس: هندسه ۳ ریاضی

پایه: دوازدهم

درس:زیست ۳ تجربی

پایه: دوازدهم

درس: شيمي ٣ رياضي تجربي

پايه: دوازدهم

درس: فيزيك ٣ رياضي تجربي

پايه: دوازدهم

منبع: شبکه آموزش

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب