تراز قبولی آزمون تیزهوشان ششم به هفتم دخترانه خراسان جنوبی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲تراز قبولی آزمون تیزهوشان ششم به هفتم دخترانه خراسان جنوبی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ چند می باشد؟ در سال‌های اخیر متقاضیان آزمون ورودی تیزهوشان افزایش پیدا کرده و رقابت بالایی بین شرکت کنندگان وجود دارد. داوطلبانی که قصد شرکت و ثبت نام تیزهوشان ششم به هفتم ۱۴۰۱ را دارند بایستی به این نکته توجه داشته باشند … نوشته تراز قبولی آزمون تیزهوشان ششم به هفتم دخترانه خراسان جنوبی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ اولین بار ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب