تراز قبولی آزمون تیزهوشان ششم به هفتم دخترانه سیستان و بلوچستان ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲تراز قبولی آزمون تیزهوشان ششم به هفتم دخترانه سیستان و بلوچستان ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ چند می باشد؟ در سال‌های اخیر متقاضیان آزمون ورودی تیزهوشان افزایش پیدا کرده و رقابت بالایی بین شرکت کنندگان وجود دارد. داوطلبانی که قصد شرکت و ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم را دارند بایستی به این نکته توجه داشته … نوشته تراز قبولی آزمون تیزهوشان ششم به هفتم دخترانه سیستان و بلوچستان ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ اولین...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب