تراز قبولی آزمون تیزهوشان ششم به هفتم دخترانه یزد ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲تراز قبولی آزمون تیزهوشان ششم به هفتم دخترانه یزد ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ چند می باشد؟ در سال‌های اخیر متقاضیان آزمون ورودی تیزهوشان افزایش پیدا کرده و رقابت بالایی بین شرکت کنندگان وجود دارد. داوطلبانی که قصد شرکت و ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم را دارند بایستی به این نکته توجه داشته باشند که … نوشته تراز قبولی آزمون تیزهوشان ششم به هفتم دخترانه یزد ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ اولین بار در مشاوره تحصی...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب