از ماشین که پیاده می شوم دست به هر چیزی بزنم برق می گیرد- کم خونی؟...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب