تماشای این ویدیوی کوتاه از شادروان استاد رضا سقایی به همان اندازه که دلنشین است دردناک نیز هست وقتی که می‌بینی این استاد کامل موسیقی لری این‌گونه ده ها سال گوشه نشینی گزید و هیچ کسی هم سراغش را نگرفت، گویی کسی برایش مهم نبود که این مرد در سینه اش گنجینه ای از موتیف ها ، ملودی‌های و آوازهای لری دارد، گنجینه ای که میراث فرهنگی و هنری ما بود ،میراثی که مؤظف به حفظ آن بودیم و هستیم و امروز زیر خروارها خروار خاک دفن شده اند؛
در آخرین سال‌های عمرش وقتی سراغش را می‌گرفتی معمولا می‌گفتند سقایی حنجره اش در اثر جراحت جنگی آسیب دیده و دیگر نمیتواند بخواند تا اینکه پس از سالها به این ویدیوهای خصوصی از او برخوردیم و فهمیدیم سقایی با وجود آن جراحت هنوز میخواند با تمام وجودش هم میخواند اما گوش شنوایی نبود تا به صدای بی‌نظیرش گوش جان بسپارد.
منبع: کانال موسیقی سنتی