من تحت درمان اعتیادهستم بامتادون درمانی وهمیشه از یبوست خیلی اذیت میشم چکاربایدبکنم ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب