جواب کاردرکلاس و تمرین صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ ریاضی نهمجواب صفحه 106 و 107 ریاضی نهم متوسط: در این نوشته به کاردرکلاس و تمرین صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ ریاضی نهم از فصل ۶ خط و معادله های خطی پاسخ داده‌ایم، جهت مشاهده گام به گام این بخش در ادامه با آموزش و پرورش ماگرتا همراه باشید.

مطلب پیشنهادی: جواب فعالیت صفحه ۱۰۵ ریاضی نهم

جواب کاردرکلاس و تمرین صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ ریاضی نهم

جواب کاردرکلاس صفحه ۱۰۶ ریاضی نهم

۱- معادله‌های خط‌های رسم شده را در دستگاه مختصات مقابل کنار هر کدام بنویسید.
۲- از برخورد دو خط y=−۳ و x=۲ کدام نقطه به دست می‌آید؟
۳- معادله‌ای خطی بنویسید که موازی محور xها باشد و از نقطه [۲ ۱] بگذرد.

حل سوالات کاردرکلاس صفحه 106 ریاضی نهمحل سوالات کاردرکلاس صفحه 106 ریاضی نهم

???? نکته: دانش آموز عزیز مطالب درسی قرار گرفته شده در این سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارد، لطفا از آن ها به شیوه صحیح و فقط برای رفع مشکلات درسی‌تان استفاده نمایید.

جواب تمرین صفحه ۱۰۶ ریاضی نهم با راه حل

۱- خط‌های به معادله y=۳ و x=−۲ را رسم و مختصات محل برخورد آنها را پیدا کنید. زاویه بین این دو خط چند درجه است؟

حل تمرینات صفحه 106 ریاضی نهم با توضیححل تمرینات صفحه 106 ریاضی نهم با توضیح

۲- معادله محور طول‌ها و محور عرض‌ها را بنویسید؛ محل برخورد آنها چه نقطه‌ای است؟

گام به گام تمرینات صفحه 106 ریاضی نهم فصل 6گام به گام تمرینات صفحه 106 ریاضی نهم فصل 6

۳- شیب و عرض از مبدا خط‌های زیر را پیدا و سپس آن خط‌ها را رسم کنید.

توضیح تمرینات صفحه 106 ریاضی نهم فصل ششمتوضیح تمرینات صفحه 106 ریاضی نهم فصل ششم
راه حل تمرین های صفحه 106 ریاضی نهم فصل خط و معادله های خطیراه حل تمرین های صفحه 106 ریاضی نهم فصل خط و معادله های خطی
حل تمرینات صفحه 106 ریاضی نهم فصل ششمحل تمرینات صفحه 106 ریاضی نهم فصل ششم

حل تمرین های صفحه ۱۰۷ ریاضی نهم

۴- خط y=ax+b را در نظر بگیرید. در هر یک از حالت‌های مورد نظر، خط را مانند نمونه در دستگاه مختصات رسم کنید.

گام به گام سوالات صفحه 107 ریاضی نهم فصل خط و معادله های خطیگام به گام سوالات صفحه 107 ریاضی نهم فصل خط و معادله های خطی

۵- معادله خط‌های زیر را بنویسید.

آموزش حل سوالات تمرین صفحه 107 ریاضی نهم متوسطه با توضیح کاملآموزش حل سوالات تمرین صفحه 107 ریاضی نهم متوسطه با توضیح کامل

۶- معادله خطی بنویسید که با خط ۲y−۴x=۵ موازی باشد و از نقطه [۱- ۱] بگذرد.

جواب تمرینات صفحه 107 ریاضی نهم فصل 6جواب تمرینات صفحه 107 ریاضی نهم فصل 6

۷- با توجه به شکل مقابل نشان دهید.

پاسخ تمرین های صفحه 107 ریاضی نهم فصل ششمپاسخ تمرین های صفحه 107 ریاضی نهم فصل ششم

۸- [۲ ۳] و [۱- ۴] دو نقطه از یک خط هستند؛ شیب خط را پیدا کنید و معادله خط را بنویسید.

گام به گام تمرینات صفحه 107 ریاضی نهم فصل خط و معادله های خطیگام به گام تمرینات صفحه 107 ریاضی نهم فصل خط و معادله های خطی

همچنین بخوانید: جواب کاردرکلاس و فعالیت صفحه ۱۰۳ و ۱۰۴ ریاضی نهم

???? در این نوشته جواب کاردرکلاس و تمرین صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ ریاضی نهم متوسطه را بررسی کردیم، جهت مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست شماره صفحه آن را به همراه عبارت «ماگرتا» در گوگل جست و جو نمایید. همچنین این کار برای بقیه کتاب هایتان نیز می توانید انجام دهید.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب