دیشب اومده میگه مرضییییی گفتم طلاق میخوام خونوادمم فهمیدنو دعوا شد و همه چی تموم شد عباس اله عباس بله ازش پرسیدم چیشده کمی توجهیش کردم دیدم بعله 90 درصد خانوم مقصره 10 درصد نومزدش کمی ارشادش کردم و نصیحت یه متن بلندم نوشتم بفرسته برا شوهرش فرستاد و خداروشکر آشتی کردن... واقعا چرا اینجوری زندگی رو به مسخره بازی گرفتن وقتی یه ذره صبرم ندارن چرا ازدواج میکنن اینا فردا پسفردا شوهراشون بیفتن قطع نخاع شن که ولشون میکنن ???? امروز اومده میگه تو رو خدا بیشتر نصیحتم کن ????خلاصه که آی ام زن زندگی و من زن بی عرضه نبودم ????????????  

مهسا رفت و خداروشکر سلامت رسید ولی دلم پیششه...

امروز رفتم بانک دنبال کار بابا و بعدم رفتم یه سر دندون پزشکی برای مشاوره که نتیجه گرفتم قابل اعتماد نیستن و دکتری که همیشه میریم قابل اعتماد تره...

پیجم درحال رشده با اینکه کمه فالوراش ولی همینکه یه حدیثو یه صد نفری سیو کنن یعنی به دردشون خورده و براشون قشنگ بوده و این منو خیلی خوشحال میکنه... 

امروز انقدر از صبح ساعت جفتی دیدم ???? یعنی کی به فکرمه ???? 

کلی چیز لازممه یه لباس دیدم مثل عباس خیلی قشنگه اونو میخوام یدونم چادر یافتم از یه پیج ماهه ماه ???? سفارشش میدم ایشالا..بعد یه انگشتر عقیق پسندیدم اونو میخوام بعد یدونم گردنبد خال میخوام ???? بندازم همیشه گردنم فکر بهشم باعث میشه ذوق کنم ???? 

چادر خریده میگه برای خاستگاری کدومش سر کنم نظرمو میگم و به این فکر میکنم که اگه اگه منم ازدواج کنم قطعا چادر عروس مامانم سر میکنم برای خاستگاری چادرش سفید نبود قهوه ای بود و من خیلی دوست دارم اینکارو بکنم :)))) 

اینا رو ول کن موهام خشک شد کی موهامو شونه بزنه ???? 

خدایا شکرت ????♥

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب