اجرای زنده قطعه «دوستی» با صدای احسان دریادل در برنامه اینترنتی «باضیا»