فشار خون دارم از هیچی استفاده نمی‌کنم چقدر دیگه عمر می‌کنم؟...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب